مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

برگهٔ فعالیت

اعتقادت را در مورد همجنسگرایی توضیح بده

این برگهٔ فعالیت به تو کمک می‌کند که بتوانی در مورد این موضوع بحث‌انگیز استدلال کنی.‏