مراجعه به متن

آنچه همسن‌وسالانت می‌گویند

پول

پول

جوانان در مورد پس‌انداز کردن و خرج کردن پول صحبت می‌کنند و تعریف می‌کنند که پول چه نقشی در زندگی‌شان دارد.‏