مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

آنچه همسن‌وسالانت می‌گویند

سلامت

سلامت

جوانان دربارهٔ حفظ سلامتی صحبت می‌کنند.‏ تو هم می‌توانی چنین کنی.‏