مراجعه به متن

آنچه همسن‌وسالانت می‌گویند

موبایل

موبایل

سه جوان در مورد مزایا و معایب موبایل می‌گویند.‏