به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

صحّت علمی کتاب مقدّس

چگونه می‌توانیم از درستی کتاب مقدّس یقین یابیم؟‏

اگر کتاب مقدّس حقیقتاً تحت الهام خدا به نگارش درآمده باشد،‏ منطقی است که در میان تمام کتاب‌های دیگر بی‌نظیر باشد.‏

تأثیر علم بر زندگی شما

برخی از دانشمندان بر اساس چه شواهدی می‌گویند که خدا وجود ندارد؟‏