مراجعه به متن

شگفتی‌های طبیعت

پرندگانی که رنگ پرهایشان هرگز کم‌رنگ نمی‌شود

پرندگانی که رنگ پرهایشان هرگز کم‌رنگ نمی‌شود

رنگ‌های مصنوعی مانند رنگ نقاشی و رنگ لباس به مرور زمان کم‌رنگ می‌شود.‏ اما پرهای بسیاری از گونه‌های پرندگان همواره پررنگ و درخشان می‌مانند.‏ راز آن چیست؟‏