مراجعه به متن

شگفتی‌های طبیعت

توانایی فوق‌العادهٔ زنبورها در کنترل پروازشان

توانایی فوق‌العادهٔ زنبورها در کنترل پروازشان

 چگونه این زنبور می‌تواند هنگام پرواز در میان بادهای شدید تعادل خود را به صورت بی‌نظیری حفظ کند؟‏