به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

تکامل یا آفرینش؟‏

آنچه همسن‌وسالانت دربارهٔ اعتقاد به خدا می‌گویند

در این کلیپ سه‌دقیقه‌ای نوجوانان توضیح می‌دهند که چرا به وجود آفریدگار یقین دارند.‏

زمین،‏ گهوارهٔ حیات

زمین از ویژگی‌های بسیار منحصربه‌فردی برخوردار است که بدون آن‌ها حیات هرگز روی آن شکل نمی‌گرفت.‏ آیا این ویژگی‌ها حاصل تصادف است یا نظمی حساب‌شده در آن دیده می‌شود؟‏

خلقت یا تکامل؟‏—‏قسمت ۱:‏ چه دلایلی برای اعتقاد به خدا وجود دارد؟‏

آیا می‌خواهی با یقین کامل برای دیگران توضیح دهی که چرا به وجود خدا معتقدی؟‏ اگر کسی اعتقادت را زیر سؤال برد،‏ می‌توانی راهنمایی‌های این مقاله را در نظر بگیری.‏

خلقت یا تکامل؟‏—‏قسمت ۲:‏ چرا می‌توان نظریهٔ تکامل را زیر سؤال برد؟‏

به دو دلیل می‌توان نظریهٔ تکامل را زیر سؤال برد.‏

خلقت یا تکامل؟‏—‏قسمت ۳:‏ چرا می‌توان به آفرینش اعتقاد داشت؟‏

آیا اعتقاد به آفرینش به این معناست که علم را رد می‌کنی؟‏

خلقت یا تکامل؟‏—‏قسمت ۴:‏ چگونه می‌توانم توضیح دهم که به آفرینش معتقدم؟‏

نباید حتماً در زمینهٔ علوم طبیعی نابغه باشی تا بتوانی اعتقادت به آفرینش را منطقاً توضیح دهی.‏ از تشبیه‌های ساده و منطقی کتاب مقدّس استفاده کن.‏

آیا باید تئوری تکامل را قبول کنم؟‏

کدام یک به نظر منطقی‌تر است؟‏ تکامل یا آفرینش؟‏