مراجعه به متن

تکامل یا آفرینش؟‏

منشأ حیات چیست؟‏

بسیاری از اشخاص تحصیل‌کرده،‏ از جمله شماری از دانشمندان،‏ نسبت به اعتبار و قطعیت تئوری تکامل دچار شک و تردید هستند.‏

کتاب مقدّس در مورد آفریدگار چه می‌گوید؟‏

آیا گزارش کتاب مقدّس با حقایق علمی هماهنگ است؟‏

آیا خدا از طریق تکامل،‏ انواع جانوران و گیاهان را به وجود آورد؟‏

هیچ گفته‌ای در کتاب مقدّس،‏ با مشاهدات علمی در خصوص تنوع موجود در گونه‌های جانداران تناقضی ندارد.‏

تکامل یا آفرینش؟‏—‏دوراهی‌ای بر سر راه دانشجویان

دانشجویانی که در مورد آفرینش آموخته‌اند،‏ اغلب با انتخاب سختی روبرویند.‏

آنچه همسن‌وسالانت دربار اعتقاد به خدا می‌گویند

در این کلیپ سه‌دقیقه‌ای نوجوانان توضیح می‌دهند که چرا به وجود آفریدگار یقین دارند.‏

شگفتی‌های آفرینش بازتابی از صفات خدا

آیا هر روز به آفرینش خدا توجه می‌کنید؟‏ حکمت بی‌انتها خدا و عمق محبتش برای ما در آفرینش دیده می‌شود.‏

زمین،‏ گهوارهٔ حیات

زمین از ویژگی‌های بسیار منحصربه‌فردی برخوردار است که بدون آن‌ها حیات هرگز روی آن شکل نمی‌گرفت.‏ آیا این ویژگی‌ها حاصل تصادف است یا نظمی حساب‌شده در آن دیده می‌شود؟‏

خلقت یا تکامل؟‏—‏قسمت ۱:‏ چه دلایلی برای اعتقاد به خدا وجود دارد؟‏

آیا می‌خواهی با یقین کامل برای دیگران توضیح دهی که چرا به وجود خدا معتقدی؟‏ اگر کسی اعتقادت را زیر سؤال برد،‏ می‌توانی راهنمایی‌های این مقاله را در نظر بگیری.‏

خلقت یا تکامل؟‏—‏قسمت ۲:‏ چرا می‌توان نظریهٔ تکامل را زیر سؤال برد؟‏

به دو دلیل می‌توان نظریهٔ تکامل را زیر سؤال برد.‏

خلقت یا تکامل؟‏—‏قسمت ۳:‏ چرا می‌توان به آفرینش اعتقاد داشت؟‏

آیا اعتقاد به آفرینش به این معناست که علم را رد می‌کنی؟‏

آیا باید تئوری تکامل را قبول کنم؟‏

کدام یک به نظر منطقی‌تر است؟‏ تکامل یا آفرینش؟‏

کتاب مقدّس در مورد دایناسورها چه می‌گوید؟‏

چه شواهد علمی در دست است که با گزارشات کتاب مقدّس هماهنگی دارد؟‏