مراجعه به متن

آیا کتاب مقدّس می‌تواند به مردان در کنار آمدن با نگرانی‌هایشان کمک کند؟‏

آیا کتاب مقدّس می‌تواند به مردان در کنار آمدن با نگرانی‌هایشان کمک کند؟‏

وقتی در مورد کسی فکر می‌کنید که با نگرانی * دست و پنجه نرم می‌کند،‏ شاید شخصی به ذهنتان بیاید که ترس فلجش کرده،‏ صبح‌ها به سختی از تخت بیرون می‌آید یا شخصی که دائماً در مورد مشکلاتش صحبت می‌کند.‏

بعضی‌ها در مقابل نگرانی چنین واکنش‌هایی از خود نشان می‌دهند.‏ اما طبق گفته‌های محققان،‏ مردان در این مواقع واکنش متفاوتی دارند.‏ در گزارشی آمده است:‏ «احتمال این که مردان برای کنار آمدن با نگرانی به الکل و مواد مخدّر روی بیاورند،‏ بیشتر است.‏ پس مصرف الکل زیاد در واقع می‌تواند نشانهٔ نگرانی شدید باشد.‏ نگرانی در مردان همچنین به صورت خشم و تندخویی بروز می‌کند.‏»‏

البته همهٔ مردان به یک صورت واکنش نشان نمی‌دهند.‏ به هر حال،‏ بدون توجه به واکنش شخص،‏ نگرانی یک مشکل جدّی است که در این ‹زمان‌های سخت› بیش از پیش دیده می‌شود.‏ (‏۲تیموتائوس ۳:‏۱‏)‏ اگر نگرانی‌هایی در زندگی دارید،‏ آیا کتاب مقدّس می‌تواند به شما کمک کند؟‏

پندهای عملی کتاب مقدّس برای کنار آمدن با نگرانی

کتاب مقدّس شامل پندهای مفید فراوانی است که می‌تواند به ما هنگام نگرانی کمک کند.‏ به سه نمونه توجه کنید.‏

 1. ۱)‏ ‏«هرگز نگران فردا مباشید؛‏ زیرا فردا مشکلات خود را خواهد داشت.‏ مشکلات هر روز برای آن روز کافی است.‏»—‏مَتّی ۶:‏۳۴‏.‏

  مفهوم آن:‏ عاقلانه است در مورد چیزهایی که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد یا نیفتد بیش از حد نگران نباشیم.‏ معمولاً چیزی که از آن می‌ترسیم،‏ اتفاق نمی‌افتد.‏ گاهی حتی وضعیت به طور غیرمنتظره بهتر می‌شود.‏

  پیشنهاد:‏ در مورد زمانی فکر کنید که مطمئن بودید چیز بدی اتفاق می‌افتد،‏ ولی آن طور نشد.‏ سپس در مورد نگرانی‌هایی که دارید فکر کنید و واقع‌بینانه بسنجید که آیا این نگرانی‌ها می‌تواند به مشکلی جدّی تبدیل شود یا نه.‏

 2. ۲)‏ ‏«آهن آهن را تیز می‌کند،‏ مرد،‏ مرد را.‏»—‏امثال ۲۷:‏۱۷‏.‏

  مفهوم آن:‏ دیگران هم می‌توانند برای مقابله با نگرانی به ما کمک کنند؛‏ البته اگر به آن‌ها اجازه دهیم.‏ ممکن است آن‌ها بتوانند از روی تجربهٔ شخصی خود به شما پیشنهادهای عملی بدهند یا حداقل بتوانند به ما کمک کنند تا وضعیتمان را از زاویه‌ای دیگر نگاه کنیم.‏

  پیشنهاد:‏ به کسی فکر کنید که می‌تواند پندهای خوبی به شما بدهد؛‏ مانند دوستی که خود مشکل مشابهی داشته است.‏ از او بپرسید چه چیزی برای مقابله با مشکلش به او کمک کرده است.‏

 3. ۳)‏ ‏«تمام نگرانی‌های [غصه‌های] خود را به او بسپارید؛‏ زیرا او به فکر شماست.‏»—‏۱پِطرُس ۵:‏۷‏،‏ پاورقی.‏

  مفهوم آن:‏ خدا عمیقاً به فکر کسانی است که در سختی‌ها هستند.‏ او از ما می‌خواهد که در مورد هر آنچه ما را نگران کرده است،‏ به او دعا کنیم.‏

  پیشنهاد:‏ فهرستی از نگرانی‌هایتان را بنویسید.‏ سپس به خدا در مورد آن‌ها دعا کنید‏؛‏ هر مشکل را توضیح دهید و از او کمک بخواهید.‏

زمانی که دیگر نگرانی وجود ندارد

کتاب مقدّس تنها برای مقابله با نگرانی پند نمی‌دهد،‏ بلکه وعده می‌دهد که در آیندهٔ نزدیک زمانی می‌رسد که نگرانی‌های امروز برای همیشه از بین خواهد رفت.‏ این اتفاق چطور روی خواهد داد؟‏

پادشاهی خدا ریشهٔ همهٔ نگرانی‌ها را از بین خواهد برد.‏ (‏مکاشفه ۲۱:‏۴‏)‏ در واقع،‏ تحت حکومت آن پادشاهی،‏ حتی خاطرات نگرانی‌ها و استرس‌ها موجب اذیت ما نمی‌شود.‏—‏اِشَعْیا ۶۵:‏۱۷‏.‏

‏‹خدایی که صلح و آرامش می‌بخشد› چنین آینده‌ای را برای ما می‌خواهد.‏ (‏رومیان ۱۶:‏۲۰‏)‏ او به ما اطمینان می‌دهد:‏ «فکرهایی را که برای شما دارم می‌دانم،‏ که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره‌بختی،‏ تا به شما امید بخشم و آینده‌ای عطا کنم.‏»—‏اِرْمیا ۲۹:‏۱۱‏.‏

^ بند 1 در این مقاله،‏ کلمهٔ «نگرانی» به استرس‌های روزمره اشاره دارد نه به وضعیت حاد پزشکی.‏ کسانی که با این وضعیت حاد روبرویند می‌توانند از پزشک کمک بگیرند.‏—‏لوقا ۵:‏۳۱‏.‏