به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

عادت و اعتیاد

دخانیات، مواد مخدر و الکل

از زندگی خسته شدم

دِمیتری کُرشِنُو فردی الکلی بود که شروع به مطالعهٔ کتاب مقدّس کرد.‏ چه چیز او را برانگیخت تا تغییراتی بزرگ در زندگی‌اش ایجاد کند؟‏