به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

شغل و امور مالی

دیدگاه ما نسبت به پول

نگرانی ناشی از مشکلات مالی

مردی توانست نیازهای خانوادهٔ خود را حتی وقتی نرخ کالاهای ضروری به بیش از یک میلیارد برابر رسید،‏ فراهم سازد.‏

مدیریت مالی

آنچه همسن‌وسالانت دربارهٔ پول می‌گویند

پس‌انداز کردن،‏ خرج کردن و نقش پول در زندگی.‏

آیا کتاب مقدّس می‌تواند برای جلوگیری از مشکلات مالی به ما کمک کند؟‏

سعادت و خوشبختی را نمی‌توان با پول خرید.‏ اما چهار اصل در کتاب مقدّس می‌تواند در برنامه‌ریزی برای امور مالی به شما کمک کند.‏

آیا پول قرض کنم یا نه؟‏

آیا پول قرض کنم یا نه؟‏

کنار آمدن با فقر

آیا ممکن است که روزی فقر در دنیا وجود نداشته باشد؟‏

چه کسی می‌تواند فقر را ریشه‌کن سازد؟‏