مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

شغل و امور مالی

دیدگاه ما نسبت به پول

زندگی‌تان را بهتر کنید–‏کنترل هزینه‌های زندگی

چگونه اصول کتاب مقدّس می‌تواند به شما کمک کند تا مشکلات مالی‌تان را به حداقل برسانید؟‏

راه خوشبختی—‏قناعت و سخاوت

بسیاری تصوّر می‌کنند که خوشبختی و سعادت به دارایی و ثروت بستگی دارد.‏ اما آیا پول و دارایی خوشبختی همیشگی می‌آورد؟‏ شواهد حاکی از چیست؟‏

نگرانی ناشی از مشکلات مالی

مردی توانست نیازهای خانوادهٔ خود را حتی وقتی نرخ کالاهای ضروری به بیش از یک میلیارد برابر رسید،‏ فراهم سازد.‏

مدیریت مالی

آنچه همسن‌وسالانت دربار پول می‌گویند

پس‌انداز کردن،‏ خرج کردن و نقش پول در زندگی.‏

آیا کتاب مقدّس می‌تواند برای جلوگیری از مشکلات مالی به ما کمک کند؟‏

سعادت و خوشبختی را نمی‌توان با پول خرید.‏ اما چهار اصل در کتاب مقدّس می‌تواند در برنامه‌ریزی برای امور مالی به شما کمک کند.‏

چگونه می‌توانم مخارجم را کنترل کنم؟‏

آیا تا به حال ناخواسته چیزی گرانقیمت خریدی؟‏ در این صورت،‏ این مقاله برای تو مفید است.‏

آیا پول قرض کنم یا نه؟‏

آیا پول قرض کنم یا نه؟‏

کنار آمدن با فقر

آیا ممکن است که روزی فقر در دنیا وجود نداشته باشد؟‏

چه کسی می‌تواند فقر را ریشه‌کن سازد؟‏