مراجعه به متن

شغل و امور مالی

دیدگاه ما نسبت به پول

آیا پول ریشهٔ همهٔ بدی‌هاست؟‏

این گفته که ‹پول ریشهٔ همهٔ بدی‌هاست› نقل‌قول صحیحی از کتاب مقدّس نیست.‏

زندگی‌تان را بهتر کنید–‏کنترل هزینه‌های زندگی

چگونه اصول کتاب مقدّس می‌تواند به شما کمک کند تا مشکلات مالی‌تان را به حداقل برسانید؟‏

راه خوشبختی—‏قناعت و سخاوت

بسیاری تصوّر می‌کنند که خوشبختی و سعادت به دارایی و ثروت بستگی دارد.‏ اما آیا پول و دارایی خوشبختی همیشگی می‌آورد؟‏ شواهد حاکی از چیست؟‏

آیا تحصیلات و ثروت آیندهٔ شما را تضمین می‌کند؟‏

بسیاری متوجه شده‌اند در پی تحصیلات عالی و ثروت بودن انتظاراتشان را برآورده نکرده است.‏

آیا یک نظام اقتصادی به دور از نابرابری امکان‌پذیر است؟‏

حکومتی وجود دارد که می‌تواند کاملاً به امور زمین رسیدگی کند و فقر و بی‌ثباتی اقتصادی را از بین ببرد.‏

نگرانی ناشی از مشکلات مالی

مردی توانست نیازهای خانوادهٔ خود را حتی وقتی نرخ کالاهای ضروری به بیش از یک میلیارد برابر رسید،‏ فراهم سازد.‏

ثروت حقیقی را یافتم

چگونه یک مدیر کارآفرین موفق چیزی پرارزش‌تر از پول و ثروت یافت؟‏

مدیریت مالی

چگونه می‌توانید با پول کمتری زندگی کنید؟‏

هر چند که کاهش ناگهانی درآمد می‌تواند استرس‌آور باشد،‏ پیشنهادات عملی کتاب مقدّس کمک می‌کند تا بتوانید با پول کمتری زندگی کنید.‏

آنچه همسن‌وسالانت دربار پول می‌گویند

پس‌انداز کردن،‏ خرج کردن و نقش پول در زندگی.‏

آیا کتاب مقدّس می‌تواند برای جلوگیری از مشکلات مالی به ما کمک کند؟‏

سعادت و خوشبختی را نمی‌توان با پول خرید.‏ اما چهار اصل در کتاب مقدّس می‌تواند در برنامه‌ریزی برای امور مالی به شما کمک کند.‏

چگونه می‌توانم مخارجم را کنترل کنم؟‏

آیا تا به حال ناخواسته چیزی گرانقیمت خریدی؟‏ در این صورت،‏ این مقاله برای تو مفید است.‏

آیا پول قرض کنم یا نه؟‏

آیا پول قرض کنم یا نه؟‏

کنار آمدن با فقر

آیا ممکن است که روزی فقر در دنیا وجود نداشته باشد؟‏

چه کسی می‌تواند فقر را ریشه‌کن سازد؟‏