مراجعه به متن

چگونه با قرنطینه کنار آییم؟‏

چگونه با قرنطینه کنار آییم؟‏

آیا در قرنطینه احساس تنهایی می‌کنید؟‏ در این صورت شاید احساستان مثل احساس یک شاعر ایّام باستان باشد که گفت:‏ «چون گنجشکِ تنها بر لبِ بامَم!‏» (‏مزمور ۱۰۲:‏۷‏)‏ حکمت نهفته در کلام خدا می‌تواند به شما کمک کند تا با مشکلات ناشی از قرنطینه کنار آیید.‏

 بکوشید که به خدا نزدیک‌تر شوید

حتی در قرنطینه اگر از نیاز خود به شناخت خدا آگاه باشید و بکوشید او را بشناسید،‏ می‌توانید به شادی زیادی برسید.‏ (‏مَتّی ۵:‏۳،‏ ۶‏)‏ منابع زیر به طور رایگان در اختیارتان گذاشته شده است تا بتوانید از آن‌ها برای آشنایی بیشتر با خدا استفاده کنید.‏

آیاتی دلگرم‌کننده از کلام خدا بخوانید

 آیه‌های زیر مایهٔ دلگرمی و تسلّی بسیاری از مردم بوده است.‏ همهٔ آیه‌ها را سریع نخوانید،‏ بلکه از وقت خود در قرنطینه به‌خوبی استفاده کنید و با دعا به هر آیه عمیقاً فکر کنید‏.‏—‏مَرقُس ۱:‏۳۵‏.‏

پی ببرید که چرا دنیا به این روز افتاده است

 اگر دلیل اتفاقات ناگوار را بدانید و از نحوهٔ جبران صدمات ناشی از آن‌ها توسط خدا آگاه باشید،‏ بهتر می‌توانید با هر شرایط سختی کنار آیید.‏—‏اِشَعْیا ۶۵:‏۱۷‏.‏ *

روابط دوستانهٔ خود را عمیق‌تر کنید

روابط دوستانه بر سلامتی روحی و عاطفی‌تان تأثیر مثبتی دارد.‏ حفظ این روابط در این دوران که شاید حضوری نتوانیم در کنار دوستانمان باشیم،‏ بسیار اهمیت دارد.‏ اگر در خانه قرنطینه شده‌اید،‏ شاید بتوانید از طریق تماس ویدیویی یا صوتی با دوستان خود در ارتباط باشید و حتی دوستان جدیدی هم پیدا کنید.‏ مقالات و کلیپ‌های زیر به شما کمک می‌کند که «دوست واقعی» باشید و دوستان خوبی هم پیدا کنید.‏—‏امثال ۱۷:‏۱۷‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏ *

از نظر فیزیکی فعال بمانید

در کلام خدا آمده است که «تمرین بدنی» و ورزش برای ما مفید است.‏ (‏۱تیموتائوس ۴:‏۸‏)‏ ورزش به سلامت روح و روانمان بهبود می‌بخشد،‏ به‌خصوص اگر در قرنطینه باشیم.‏ حتی اگر نمی‌توانیم خانه را ترک کنیم،‏ هنوز می‌توانیم از لحاظ فیزیکی فعال بمانیم.‏

^ بند 18 ‏«خداوند شبان من است؛‏ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.‏ در چراگاههای سرسبز مرا می‌خواباند؛‏ نزد آبهای آرامبخش رهبری‌ام می‌کند.‏ جان مرا تازه می‌سازد،‏ و به‌خاطر نام خویش،‏ به راه‌های درست هدایتم می‌فرماید.‏ حتی اگر از تاریکترین وادی نیز بگذرم،‏ از بدی نخواهم ترسید،‏ زیرا تو با منی؛‏ عصا و چوبدستی تو قوّت قلبم می‌بخشند.‏ سفره‌ای برای من در برابر دیدگان دشمنانم می‌گسترانی!‏ سَرَم را به روغن تدهین می‌کنی و پیاله‌ام را لبریز می‌سازی.‏ همانا نیکویی و محبت،‏ تمام روزهای زندگی‌ام در پی من خواهد بود،‏ و سالیان دراز در خانهٔ خداوند ساکن خواهم بود.‏»‏

^ بند 19 ‏«خداوند را در همه وقت متبارک خواهم خواند؛‏ ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود.‏ جان من در خداوند فخر خواهد کرد؛‏ مسکینان بشنوند و شادی کنند.‏ خداوند را با من تجلیل کنید،‏ نام او را با یکدیگر برافرازیم.‏ خداوند را جُستم،‏ و مرا اجابت کرد؛‏ او مرا از همهٔ ترسهایم رهانید.‏ آنان که نگاهشان بر اوست،‏ می‌درخشند؛‏ روی ایشان هرگز شرمسار نمی‌شود.‏ این مسکین فریاد برآورد و خداوند صدایش را شنید و او را از همهٔ تنگیهایش نجات بخشید.‏ فرشتهٔ خداوند گرداگرد ترسندگان او اردو می‌زند،‏ و آنان را می‌رهاند.‏ بچشید و ببینید که خداوند نیکوست؛‏ خوشا به حال آن که در او پناه گیرد.‏ ای مقدسین خداوند،‏ از او بترسید،‏ زیرا ترسندگان او را هیچ کمی نیست.‏ شیران ژیان،‏ محتاج و گرسنه می‌شوند،‏ اما جویندگان خداوند هیچ چیزِ نیکو کم نخواهند داشت.‏ ای فرزندان،‏ بیایید و به من گوش فرا دهید،‏ تا ترس خداوند را به شما بیاموزم.‏ کیست آن که آرزومند حیات باشد و دوستدار روزهای بسیار،‏ تا نیکویی ببیند؟‏ زبان از بدی نگاه دار و لبان از فریب فرو بند؛‏ از بدی روی بگردان و نیکویی پیشه کن،‏ آرام بجوی و در پی صلح باش.‏ چشمان خداوند،‏ بر پارسایان است و گوشهایش به فریاد کمک ایشان؛‏ روی خداوند بر ضد بدکاران است،‏ تا یاد ایشان را از روی زمین برچیند.‏ پارسایان فریاد برمی‌آورند،‏ و خداوند آنان را می‌شنود؛‏ او ایشان را از همهٔ تنگیهایشان می‌رهاند.‏ خداوند نزدیک شکسته‌دلان است و کوفته شدگانِ در روح را نجات می‌بخشد.‏ پارسا را مشقت بسیار است،‏ اما خداوند او را از همهٔ آنها خواهد رهانید؛‏ همهٔ استخوانهای او را حفظ خواهد کرد،‏ که یکی از آنها نیز نخواهد شکست.‏ شریر را شرارت از پا در خواهد آورد،‏ و دشمنان مرد پارسا محکوم خواهند شد.‏ خداوند جان خادمان خود را فدیه می‌دهد؛‏ هر که به وی پناه بَرَد،‏ هرگز محکوم نخواهد شد.‏»‏

^ بند 20 ‏«خدا پناه و قوّت ماست،‏ و یاوری که در تنگیها فوراً یافت می‌شود.‏ پس نخواهیم ترسید،‏ اگرچه زمین متحرک شود،‏ و کوهها به قعر دریا فرو افتند؛‏ اگرچه آبهایش بخروشند و به جوشش درآیند و کوهها از تلاطم آن به لرزه افتند.‏ نهری هست که جویبارهایش شهر خدا را فرحناک می‌سازد،‏ مسکن قدوس آن متعال را.‏ خدا در میان آن است،‏ پس جنبش نخواهد خورد؛‏ در سپیده‌دم،‏ خدا یاری‌اش خواهد کرد.‏ قومها می‌شورند و حکومتها سرنگون می‌شوند؛‏ او آواز خود را می‌دهد و زمین می‌گدازد!‏ یهوه خدای لشکرها با ماست؛‏ خدای یعقوب دژ بلند ماست!‏ بیایید کارهای خداوند را بنگرید؛‏ ببینید چه ویرانیها بر زمین پدید آورده است!‏ او جنگها را تا کرانهای زمین پایان می‌بخشد؛‏ کمان را می‌شکند و نیزه را خُرد می‌کند و ارابه‌ها را به آتش می‌سوزاند!‏ ‹بازایستید و بدانید که من خدا هستم؛‏ در میان قومها متعال،‏ و در جهان متعال هستم.‏› یهوه خدای لشکرها با ماست؛‏ خدای یعقوب دژ بلند ماست.‏»‏

^ بند 21 ‏«در بستر خود تو را یاد می‌کنم؛‏ و در پاسهای شببه تو می‌اندیشم.‏ در سایهٔ بالهایت شادمانه می‌سرایم،‏ زیرا تو یاور من بوده‌ای.‏ جان من به تو چسبیده است،‏ و دست راستت مرا حمایت می‌کند.‏»‏

^ بند 22 ‏«آن که در مخفیگاه آن متعال قرار گزیند،‏ زیر سایهٔ قادر مطلق به سر خواهد برد.‏ دربارهٔ خداوند می‌گویم:‏ ‹اوست پناه من و دژ من،‏ خدای من که بر او توکل دارم.‏› به‌یقین،‏ اوست که تو را از دام صیاد خواهد رهانید و از طاعون مرگبار.‏ او تو را با پرهای خویش خواهد پوشانید،‏ و زیر بالهایش پناه خواهی گرفت؛‏ امانت وی،‏ تو را سِپَرِ محافظ خواهد بود.‏ از خوف شب نخواهی ترسید،‏ و نه از تیری که در روز می‌پرد؛‏ از طاعونی که در تاریکی راه می‌رود،‏ بیم نخواهی داشت و نه از وبایی که در نیمروز هلاک می‌سازد.‏»‏

^ بند 28 ‏«من آسمانی جدید و زمینی جدید خواهم آفرید،‏ و امور پیشین دیگر به یاد آورده نخواهد شد،‏ و از ذهن نخواهد گذشت.‏»‏

^ بند 41 ‏«دوست واقعی در هر موقعیتی محبت می‌کند و برادر برای کمک بهنگام گرفتاری تولد یافته است.‏»‏