مراجعه به متن

چه کسی زمین را از ویرانی حفظ خواهد کرد؟‏

چه کسی زمین را از ویرانی حفظ خواهد کرد؟‏

بسیاری از مردم نگران صدمه‌ای هستند که انسان‌ها به زمین و حیات روی آن می‌زنند.‏ طبق گفتهٔ برخی از پژوهشگران محیط زیست،‏ کارهای انسان‌ها تهدیدی برای گونه‌های در حال انقراض و کل محیط زیست می‌باشد.‏

آیا انسان زمین را از بین خواهد برد؟‏ یا آیا زندگی انسان طوری خواهد بود که دیگر به طبیعت صدمه نزند؟‏

آیا تلاش‌های انسان موفق خواهد شد؟‏

بسیاری از محققان بر این باورند که انسان می‌تواند از زمین محافظت کند و زندگی‌ای را در پیش بگیرد که دیگر به طبیعت صدمه نزند.‏ به نظر برخی از آن‌ها برای موفق شدن در این راه باید تغییراتی به طور همزمان انجام شود.‏ بعضی از این تغییرات از این قرار است:‏

  • بهبود نحوهٔ نگهداری از زمین‌ها،‏ جنگل‌ها،‏ مرداب‌ها و اقیانوس‌ها.‏

  • استفاده از روش‌های متفاوت کشاورزی و منابع انرژی.‏

  • تغییر نحوهٔ تولید و پخش مواد غذایی به منظور مصرف بیشتر غذاهای گیاهی و استفادهٔ متعادل از گوشت و ماهی،‏ در جهت کاهش مصرف و هدر دادن غذا.‏

  • پذیرش این موضوع که داشتن زندگی مناسب به مادیات بیشتر وابسته نیست.‏

نظر شما چیست؟‏ آیا واقع‌بینانه است که از حکومت‌ها،‏ تجّار و اشخاص مختلف توقع چنین همکاری بی‌سابقه‌ای را داشته باشیم؟‏ یا فکر می‌کنید که چنین چیزی به دلیل طمع،‏ خودخواهی یا کوتاه‌نظری برخی افراد امکان‌پذیر نیست؟‏—‏۲تیموتائوس ۳:‏۱-‏۵‏.‏

دلیلی برای امید

کتاب مقدّس به ما اطمینان می‌دهد که آیندهٔ زمین تضمین‌شده است.‏ این کتاب به راه‌حل واقعی این مشکل اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که چرا تلاش‌های انسان نمی‌تواند زمین را حفظ کند.‏ همچنین توضیح می‌دهد که این راه‌حل چیست.‏

چرا تلاش‌های انسان به تنهایی نمی‌تواند کرهٔ زمین را نجات دهد؟‏ یَهُوَه * خدا زمین را آفرید و کار مراقبت از آن را به انسان بخشید.‏ (‏پیدایش ۱:‏۲۸؛‏ ۲:‏۱۵‏)‏ اگر آن‌ها هدایت خالق خود را می‌پذیرفتند و از دستوراتش اطاعت می‌کردند می‌توانستند در این راه موفق شوند.‏ (‏امثال ۲۰:‏۲۴‏)‏ اما آن‌ها راهنمایی‌های یَهُوَه را رد کردند و زندگی مستقلی در پیش گرفتند.‏ (‏جامعه ۷:‏۲۹‏)‏ انسان‌ها بدون کمک خدا قادر نیستند از زمین مراقبت کنند و نمی‌توانند به موفقیت‌های بزرگی برسند.‏—‏امثال ۲۱:‏۳۰؛‏ اِرْمیا ۱۰:‏۲۳‏.‏

تغییری که باید انجام شود.‏ خدا جلوی نابودی زمین توسط انسان‌ها را خواهد گرفت.‏ (‏مکاشفه ۱۱:‏۱۸‏)‏ او سعی نخواهد کرد اصلاحاتی در حکومت‌های بشری به وجود بیاورد،‏ بلکه آن‌ها را با حکومتی جدید جایگزین خواهد کرد.‏ (‏مکاشفه ۲۱:‏۱‏)‏ بنابراین یَهُوَه می‌گوید:‏ «نگاه کن!‏ من همه چیز را نو می‌سازم.‏»—‏مکاشفه ۲۱:‏۵‏.‏

این تغییر چطور انجام می‌شود؟‏ یَهُوَه حکومت‌های بشری را با حکومت آسمانی که پادشاهی خدا خوانده می‌شود جایگزین خواهد کرد.‏ آن حکومت تحت پادشاهی عیسی بر زمین حکمفرما خواهد شد.‏—‏دانیال ۲:‏۴۴؛‏ مَتّی ۶:‏۱۰‏.‏

پادشاهی خدا به انسان‌ها تعلیم می‌دهد که طبق معیارهای عادلانهٔ خدا زندگی کنند.‏ وقتی انسان‌ها با آفریدگارشان و راهنمایی‌هایش آشنا بشوند به طبیعت صدمه نمی‌زنند.‏ (‏اِشَعْیا ۱۱:‏۹‏)‏ کتاب مقدّس می‌گوید تابعین پادشاهی خدا می‌توانند از زندگی فوق‌العاده‌ای برخوردار شوند؛‏ زندگی‌ای که به محیط زیست صدمه نمی‌رساند.‏ آن پادشاهی چنین خواهد کرد:‏

  • غذای فراوان برای همه فراهم می‌کند.‏—‏مزمور ۷۲:‏۱۶‏.‏

  • منابع طبیعی را بهبود می‌بخشد.‏—‏اِشَعْیا ۳۵:‏۱،‏ ۲،‏ ۶،‏ ۷‏.‏

  • صلح بین انسان‌ها و حیوانات برقرار می‌کند.‏—‏اِشَعْیا ۱۱:‏۶-‏۸؛‏ هوشَع ۲:‏۱۸‏.‏

  • جلوی فجایع طبیعی را می‌گیرد.‏—‏مَرقُس ۴:‏۳۷-‏۴۱‏.‏

به زودی پادشاهی خدا این تغییرات را ایجاد خواهد کرد.‏ برای اطلاعات بیشتر به مقالهٔ «‏چه زمانی پادشاهی خدا حکمرانی‌اش را بر زمین آغاز می‌کند؟‏‏» رجوع کنید.‏

^ بند 10 یَهُوَه اسم شخصی خدا است.‏—‏مزمور ۸۳:‏۱۸‏.‏