مراجعه به متن

راهکارهایی برای خانواده

چگونه می‌توانید به فرزندتان کمک کنید تا نمراتی بهتر بگیرد؟‏

چگونه می‌توانید به فرزندتان کمک کنید تا نمراتی بهتر بگیرد؟‏

 فرض کنید فرزندتان اهمیتی به مدرسه ندهد و از زیر خواندن درس‌ها و انجام تکالیفش به‌نوعی در می‌رود.‏ در نتیجه،‏ سطح نمرات او پایین می‌آید و رفتارش بد می‌شود.‏ چگونه می‌توانید به فرزند خود برای کسب نمرات بهتر کمک کنید؟‏

 آنچه باید بدانید

 فشار آوردن موجب بدتر شدن اوضاع می‌شود.‏ فشار آوردن به فرزندتان او را نه تنها در مدرسه،‏ بلکه حتی در خانه نیز نگران می‌سازد.‏ در این صورت ممکن است که او برای کم کردن نگرانی‌هایش،‏ دروغ گوید،‏ نمرات پایین خود را مخفی کند،‏ جای شما ورقهٔ کارنامه را امضا کند یا در کلاس‌های مدرسه شرکت نکند.‏ پس نتیجهٔ فشار آوردن،‏ چیزی به‌جز بدتر شدن اوضاع نیست.‏

 جایزه دادن ممکن است آن نتیجه‌ای را که می‌خواهید،‏ ندهد.‏ پدری به نام اندرو چنین می‌گوید:‏ «ما برای ایجاد انگیزه در دخترمان،‏ به او قول دادیم که اگر نمرهٔ خوبی بگیرد،‏ به او جایزه‌ای می‌دهیم؛‏ متأسفانه این باعث شد که او بیشتر روی جایزه تمرکز کند.‏ وقتی او نمرهٔ بد آورد،‏ بیشتر به خاطر نگرفتن جایزه ناراحت بود تا نگرفتن نمرهٔ خوب.‏»‏

 معلّم را مقصر دانستن به فرزندتان کمکی نمی‌کند.‏ اگر معلّم را به دلیل نمرات فرزندتان مقصر بدانید،‏ فرزندتان به این نکته پی نمی‌برد که برای آوردن نمرهٔ خوب باید سعی و کوشش کند.‏ همچنین ممکن است که دیگران را به خاطر اشتباه‌های خود مقصر بداند و حتی تصوّر کند که آنان باید مشکلاتش را حل کنند.‏ خلاصه اینکه فرزندتان ممکن است فرصت یادگیری این درس مهم زندگی،‏ یعنی قبول کردن مسئولیت اشتباهاتش را از دست بدهد.‏

 آنچه می‌توانید انجام دهید

 احساسات خود را کنترل کنید.‏ اگر عصبانی هستید صحبت دربارهٔ نمرات فرزندتان را به زمانی دیگر موکول کنید.‏ پدری به نام برت می‌گوید :‏ «من و همسرم با صحبت در آرامش و با مهربانی بهترین نتیجه را به دست آورده‌ایم.‏»‏

 اصل کتاب مقدّس:‏ «هر کس باید در شنیدن تند،‏ در گفتن کُند و در خشم آهسته باشد.‏»—‏یعقوب ۱:‏۱۹‏.‏

 ریشهٔ مشکل را تشخیص دهید.‏ اگر فرزندتان نمرات بدی بگیرد،‏ زود نتیجه نگیرید که او تنبل است،‏ زیرا دلایل معمول گرفتن نمرات بد عبارتند از:‏ تعویض مدرسه،‏ ترس از امتحان،‏ اذیت شدن در مدرسه،‏ مشکلات خانوادگی،‏ کم‌خوابی،‏ نداشتن برنامه یا نداشتن تمرکز.‏

 اصل کتاب مقدّس:‏ «آن که در مَثَل تأمل کند کامیاب خواهد شد.‏»—‏امثال ۱۶:‏۲۰‏.‏

 فضای متناسب برای یادگیری فراهم کنید.‏ برای انجام تکالیف مدرسه و خواندن دروس برنامه‌ریزی کنید.‏ مکانی مناسب را برای فرزندتان فراهم کنید تا بتواند تکالیف خود را بدون مزاحمت‌هایی مثل تلویزیون و موبایل انجام دهد.‏ مدت انجام تکالیف را به چند مرحله تقسیم کنید تا به تمرکز فرزندتان کمک شود.‏ هِکتور پدری است از آلمان که می‌گوید:‏ «ما وقتی زمان امتحان مدرسه معلوم می‌شود،‏ هر روز مدتی کوتاه را برای مطالعه اختصاص می‌دهیم و آمادگی را به لحظهٔ آخر موکول نمی‌کنیم.‏»‏

 ‏«برای هر چیز زمانی است.‏»—‏جامعه ۳:‏۱‏.‏

 فرزندتان را به درس خواندن تشویق کنید.‏ اگر فرزند شما بداند که مدرسه چه فوایدی برای او دارد،‏ انگیزه‌اش برای یادگیری و درس خواندن بیشتر می‌شود.‏ مثلاً این که ریاضی چطور به او کمک می‌کند تا پول‌توجیبی خود را بهتر بودجه‌بندی کند.‏

 ‏‹حکمت و بصیرت کسب کن.‏ .‏.‏.‏ برای حکمت ارزش قائل شو.‏›—‏امثال ۴:‏۵،‏ ۸‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

 راهنمایی:‏ فرزندتان را در انجام تکالیف کمک کنید اما شما به جای او تکالیفش را انجام ندهید.‏ اندرو چنین اقرار می‌کند:‏ «دختر ما می‌خواست ما به جای او فکر کنیم.‏» به فرزندتان بیاموزید که چگونه تکالیفش را مستقل انجام دهد.‏