مراجعه به متن

قرار ملاقات و دوران آشنایی

رابطهٔ دوستانه یا رابطهٔ عاشقانه؟‏—‏قسمت ۱:‏ چگونه می‌توانم تفاوت این دو رابطه را تشخیص دهم؟‏

در این مقاله به راهنمایی‌هایی توجه کن که تفاوت این دو رابطه را نشان می‌دهد.‏

رابطهٔ دوستانه یا رابطهٔ عاشقانه؟‏—‏قسمت ۲:‏ دیگران از رفتار و سخنان من چه برداشتی می‌کنند؟‏

برای این که یکی از دوستانت اشتباهاً برداشت نکند که به او علاقه‌مند شده‌ای،‏ به پیشنهادهای این مقاله توجه کن.‏

عشق واقعی یا عشق زودگذر؟‏

چطور می‌توان عشق واقعی را از عشق زودگذر تشخیص داد؟‏

آیا آمادگی آن را دارم که با کسی بیشتر آشنا شوم؟‏

اگر بخواهی تصمیم بگیری که با کسی بیشتر آشنا شوی این چهار سؤال را از نظر بگذران.‏

آیا شاهدان یَهُوَه در خصوص داشتن دوست‌دختر و دوست‌پسر قوانینی دارند؟‏

آیا داشتن دوست‌دختر یا دوست‌پسر نوعی تفریح و سرگرمی است یا امری جدّی‌تر؟‏