مراجعه به متن

توضیح آیه‌های کتاب مقدّس

پیدایش ۱:‏۱—‏«در آغاز،‏ خدا آسمانها و زمین را آفرید.‏»‏

پیدایش ۱:‏۱—‏«در آغاز،‏ خدا آسمانها و زمین را آفرید.‏»‏

 ‏«در آغاز،‏ خدا آسمانها و زمین را آفرید.‏»—‏پیدایش ۱:‏۱‏،‏ ترجمهٔ دنیای جدید.‏

 ‏«در ابتدا،‏ خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید.‏»—‏پیدایش ۱:‏۱،‏ ترجمهٔ قدیم.‏

مفهوم پیدایش ۱:‏۱

 این متنِ آغازین کتاب مقدّس به دو حقیقت مهم اشاره می‌کند.‏ نخست این که «آسمان‌ها و زمین» یا عالم مادی آغازی داشته است و دوم این که خدا خالق آن‌ها بوده است.‏—‏مکاشفه ۴:‏۱۱‏.‏

 کتاب مقدّس توضیح نمی‌دهد که خدا چه زمانی کار خلقت را شروع کرد.‏ اما می‌گوید که او جهان را با «کثرت قوّت و عظمت قدرتش» آفرید.‏—‏اِشَعْیا ۴۰:‏۲۶‏.‏

 فعل «آفریدن» از واژه‌ای عبری ترجمه شده است که تنها به کارهای خدا مربوط می‌شود.‏ a در کتاب مقدّس تنها یَهُوَه b خدا به عنوان آفریدگار نامیده می‌شود.‏—‏اِشَعْیا ۴۲:‏۵؛‏ ۴۵:‏۱۸‏.‏

آیات پیرامون پیدایش ۱:‏۱

 گزارش خلقت در باب‌های اول و دوم کتاب پیدایش،‏ از اولین آیهٔ این کتاب شروع می‌شود.‏ کتاب مقدّس از پیدایش ۱:‏۱ تا پیدایش ۲:‏۴‏،‏ به طور خلاصه به آفرینش زمین و موجودات زنده منجمله نخستین مرد و زن می‌پردازد.‏ پس از این توصیف کلّی،‏ کتاب مقدّس جزئیات بیشتری را در مورد آفرینش انسان‌ها ارائه می‌دهد.‏—‏پیدایش ۲:‏۷-‏۲۵‏.‏

 کتاب مقدّس اشاره می‌کند که کار آفرینش در طی شش «روز» به انجام رسید.‏ در اینجا منظور از روز،‏ یک روز ۲۴ ساعته نیست،‏ بلکه به یک دورهٔ زمانی نامشخص اشاره دارد.‏ در واقع واژهٔ «روز» می‌تواند به دوره‌های زمانی متفاوتی اشاره داشته باشد.‏ این موضوع در پیدایش ۲:‏۴ (‏ترجمهٔ قدیم)‏ دیده می‌شود که تمام روزهای آفرینش را با هم یک «روز» می‌خواند.‏

برداشت نادرست از پیدایش ۱:‏۱

 برداشت نادرست:‏ خدا جهان مادی را چند هزار سال پیش آفرید.‏

 واقعیت:‏ کتاب مقدّس اشاره نمی‌کند که جهان در چه زمانی خلق شد.‏ سخنان پیدایش ۱:‏۱ با یافته‌های جدید علمی که می‌گوید جهان میلیاردها سال عمر دارد،‏ در تناقض نیست.‏ c

 برداشت نادرست:‏ پیدایش ۱:‏۱ نشان می‌دهد که خدا بخشی از خدای سه‌گانه است،‏ زیرا واژهٔ عبری برای «خدا» که در این آیه بکار رفته،‏ به صورت جمع می‌باشد.‏

 واقعیت:‏ عنوان «خدا» که در زبان عبری الوهیم است،‏ به صورت جمع است که به عظمت و عزّت خدا اشاره دارد نه به تعداد آن.‏ «دایرة‌المعارف جدید کاتولیک» تأیید می‌کند که واژهٔ اِلوهیم که به صورت جمع در پیدایش ۱:‏۱ به کار رفته است،‏ همیشه همراه با فعل مفرد می‌آید؛‏ مانند زمانی که یک پادشاه برای خود به جای ضمیر «من» از ضمیر «ما» استفاده می‌کند.‏

پیدایش باب ۱ را به همراه پاورقی‌ها و آیات ارجاعی بخوانید.‏

a در یکی از ترجمه‌های کتاب مقدّس در رابطه با این واژه آمده است:‏ «حالت معلوم فعل عبری بِرَه که به معنی «آفریدن» است،‏ هیچ گاه در رابطه با کاری که انسان‌ها انجامش می‌دهند،‏ استفاده نمی‌شود.‏ بنابراین فعل بِرَه به کاری دلالت دارد که مختص خداست.‏»‏

b یَهُوَه نام شخصی خداست.‏—‏مزمور ۸۳:‏۱۸‏.‏

c ‏«گزارش تفسیر کتاب مقدّس» در رابطه با واژهٔ عبری‌ای که «در آغاز» ترجمه شده است می‌نویسد:‏ «این واژه یک مدت زمان خاصّی را مشخص نمی‌کند.‏»‏