به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

مترجمان کتاب مقدّس

الیاس هوته—‏کتاب مقدّس استثنایی او به زبان عبری

محققی در قرن شانزدهم،‏ به نام الیاس هوته،‏ دو ویرایش بسیار ارزشمند از کتاب مقدّس را به زبان عبری به چاپ رساند.‏

لَفِورِ دِتَپلِ—‏او می‌خواست مردم عامی با کلام خدا آشنا شوند

لَفِورِ چطور توانست با وجود مخالفت‌ها،‏ به هدفش دست یابد؟‏