مراجعه به متن

مترجمان کتاب مقدّس

کلیپی از فیلم مستند «کتاب مقدّس برای آنان پرارزش بود» (‏ویلیام تیندِل)‏

نوشته‌های ویلیام تیندِل بازتابی از عشق او به کتاب مقدّس است.‏ ترجمهٔ او هنوز هم برای ما مفید است.‏

الیاس هوته—‏کتاب مقدّس استثنایی او به زبان عبری

محققی در قرن شانزدهم،‏ به نام الیاس هوته،‏ دو ویرایش بسیار ارزشمند از کتاب مقدّس را به زبان عبری به چاپ رساند.‏

لَفِورِ دِتَپلِ—‏او می‌خواست مردم عامی با کلام خدا آشنا شوند

لَفِورِ چطور توانست با وجود مخالفت‌ها،‏ به هدفش دست یابد؟‏