مراجعه به متن

مترجمان کتاب مقدّس

کلیپی از فیلم مستند «کتاب مقدّس برای آنان پرارزش بود» (‏ویلیام تیندِل)‏

نوشته‌های ویلیام تیندِل بازتابی از عشق او به کتاب مقدّس است.‏ ترجمهٔ او هنوز هم برای ما مفید است.‏

کتاب مقدّس برای آنان پرارزش بود

مایکل سِروِتوس و ویلیام تیندِل از زمرهٔ کسانی بودند که با وجود مخالفت‌های شدید،‏ برای دفاع از حقایق کلام خدا مقام و جان خود را به خطر انداختند.‏

دو مترجم که اسم خدا را به عهد جدید برگرداندند

چرا اسم خدا باید به کتاب مقدّس برگردانده می‌شد؟‏ این موضوع چه اهمیتی دارد؟‏

الیاس هوته—‏کتاب مقدّس استثنایی او به زبان عبری

محققی در قرن شانزدهم،‏ به نام الیاس هوته،‏ دو ویرایش بسیار ارزشمند از کتاب مقدّس را به زبان عبری به چاپ رساند.‏

لَفِورِ دِتَپلِ—‏او می‌خواست مردم عامی با کلام خدا آشنا شوند

لَفِورِ چطور توانست با وجود مخالفت‌ها،‏ به هدفش دست یابد؟‏