مراجعه به متن

صحّت تاریخی کتاب مقدّس

سرزمین‌ها و مردمان

شواهدی باستانی تأییدی بر محل استقرار یکی از طایفه‌های اسرائیلی

تکه‌های یافت‌شده در سامره صحّت نوشته‌های کتاب مقدّس را تأیید می‌کند.‏

سقوط نِینَوا

وقتی امپراتوری آشور در اوج قدرت بود،‏ نبی یَهُوَه اتفاق غیرمنتظره‌ای را پیشگویی کرد.‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏—‏ژوئیهٔ ۲۰۱۵

در کتاب مقدّس آمده است که برخی مناطق سرزمین موعود جنگلی بوده است.‏ آیا با توجه به وضعیت امروزهٔ آن منطقه که مناطق جنگلی ندارد،‏ چنین چیزی ممکن است؟‏

آیا می‌دانستید که

چرا نِینَوا «شهر خون‌ریز» خوانده شد؟‏ یهودیان به چه منظوری در اطراف بام خانه‌هایشان دیواری محافظ می‌ساختند؟‏

شخصیت‌های کتاب مقدّس

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏—‏مارس ۲۰۲۰

علاوه بر کتاب مقدّس،‏ چه شواهد دیگری نشان می‌دهد که اسرائیلیان در مصر برده بودند؟‏

نامی در کتاب مقدّس روی کوزه‌ای باستانی

در سال ۲۰۱۲ باستان‌شناسان قطعات کوچکی از کوزه‌ای سرامیک را یافتند که توجه آنان را به خود جلب کرد.‏ قدمت این اثر باستانی به ۳۰۰۰ سال پیش برمی‌گردد.‏ این کشف چه ویژگی خاصّی داشت؟‏

اکتشاف باستان‌شناسان اثباتی بر وجود داوود پادشاه

به ادعای برخی از منتقدان کتاب مقدّس،‏ گزارشات مربوط به داوود افسانه‌ای بیش نیست.‏ اما اکتشاف باستان‌شناسان چگونه نادرستی این ادعا را ثابت کرده است؟‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏—‏فوریهٔ ۲۰۲۰

چگونه مدارک باستان‌شناسی وجود بِلشَصَّر،‏ پادشاه بابل را تأیید می‌کند؟‏

یک مدرک باستان‌شناسی دیگر

شاید شما ندانید که تَتِنایی چه کسی بود،‏ اما این که شواهد باستان‌شناسی هویت او را ثابت می‌کند نشانگر حقیقتی بسیار مهم است.‏

آیا یحیای تعمیددهنده حقیقتاً وجود داشته است؟‏

یوسفوس تاریخ‌نگار که در قرن اول میلادی می‌زیست یقین داشت که یحیای تعمیددهنده وجود داشته است.‏ ما هم می‌توانیم چنین باوری داشته باشیم.‏

آیا کتاب مقدّس سرگذشت زندگی عیسی را به‌درستی توصیف می‌کند؟‏

به نکاتی در مورد گزارش‌های انجیل‌ها و قدیمی‌ترین دست‌نوشته‌های موجود توجه کنید.‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏—‏ژوئیهٔ ۲۰۱۵

آیا باستان‌شناسی بر گزارشات کتاب مقدّس مهر تأیید زده است؟‏ نسل شیران چه وقت در سرزمین‌های ذکرشده در کتاب مقدّس منقرض شد؟‏

رویدادهای کتاب مقدّس

توفان نوح—‏حقیقت یا افسانه؟‏

طبق کتاب مقدّس،‏ خدا از طریق یک توفان جهانی،‏ مردمان شریر را نابود کرد.‏ چه شواهدی نشان می‌دهد که توفان نوح حقیقتاً روی داده است؟‏

آیا می‌دانستید که—‏ژوئن ۲۰۲۲

آیا ممکن است رومیان اجازه داده باشند،‏ عیسی که بر تیر اعدام شد به شیوهٔ معمول دفن شود؟‏

نقش‌برجسته‌ای از مصر باستان تأییدی بر درستی گزارشات کتاب مقدّس

در این مقاله می‌بینید که یک نقش‌برجسته از مصر باستان چگونه صحّت گزارشات کتاب مقدّس را تأیید می‌کند.‏

آیا شرح کتاب مقدّس از دوران اسارت یهودیان در بابِل دقیق و موثق است؟‏

آیا تحقیقات پژوهشگران،‏ آنچه را که خدا در مورد شرایط زندگی یهودیان تبعیدی در بابِل گفته بود،‏ تأیید می‌کند؟‏

سؤالات خوانندگان—‏نوامبر ۲۰۱۵

چه شواهدی در دست است که نشان می‌دهد تسخیر شهر اَریحا بسیار سریع بوده است؟‏

زندکی در ایام باستان

نوع ارابهٔ خواجه‌سرای حبشی

وقتی فیلیپُس به خواجه‌سرای حبشی نزدیک شد،‏ او سوار بر چه ارابه‌ای بود؟‏

سؤالات خوانندگان​—‏⁠اکتبر ۲۰۲۳

آیا اسرائیلیان در بیابان به جز مَنّا و بلدرچین چیز دیگری برای خوردن داشتند؟‏

آجرهای باستانی یافت‌شده،‏ دقت کتاب مقدّس را ثابت می‌کند

آجرها و روش ساختشان که در ویرانه‌های بابِل باستان یافت شد چطور دقت کتاب مقدّس را ثابت می‌کند؟‏

آیا می‌دانستید که—‏ژوئن ۲۰۲۲

در دوران نگارش کتاب مقدّس از چه تقویمی برای تعیین ماه و سال استفاده می‌شد؟‏

مُهرهای دوران باستان

چرا مُهرهای دوران باستان بسیار اهمیت داشتند؟‏ پادشاهان و حاکمان چگونه از آن‌ها استفاده می‌کردند؟‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏—‏اکتبر ۲۰۱۷

کدام عمل یهودیان باعث شد که عیسی سوگند خوردن را مردود بشمارد‏؟‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏ —‏برج دیده‌بانی شمارهٔ ۵ ۲۰۱۷

آیا زمانی که عیسی غیریهودیان را با «سگ‌های کوچک» مقایسه کرد،‏ قصد توهین به آنان را داشت؟‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏—‏ژوئن ۲۰۱۷

چرا عیسی بازرگانانی را که در معبد اورشلیم حیوانات را به مردم می‌فروختند «راهزنان» خواند؟‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏ —‏اکتبر ۲۰۱۶

در قرن اول رومیان تا چه حد به مقامات یهودی در یهودیه آزادی عمل داده بودند؟‏ آیا در زمان باستان کسی حقیقتاً در مزرعهٔ شخصی دیگر تخم علف هرز می‌پاشید؟‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏​—‏⁠ژوئیه-‏اوت ۲۰۱۴

چرا یهودیان از پیلاتس خواستند که ساق پاهای عیسی شکسته شود؟‏ آیا داود واقعاً جلیات را با فلاخن کشت؟‏

آیا می‌دانستید که​—‏⁠مارس و آوریل ۲۰۱۴

در روزگار عیسی اعانات در معبد چگونه انجام می‌شد؟‏ آیا لوقا یکی از نویسندگان کتاب مقدس تاریخ نگاری دقیق بود؟‏