به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

صحّت تاریخی کتاب مقدّس

سرزمین‌ها و مردمان

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏—‏ژوئیهٔ ۲۰۱۵

در کتاب مقدّس آمده است که برخی مناطق سرزمین موعود جنگلی بوده است.‏ آیا با توجه به وضعیت امروزهٔ آن منطقه که مناطق جنگلی ندارد،‏ چنین چیزی ممکن است؟‏

شخصیت‌های کتاب مقدّس

آیا کتاب مقدّس سرگذشت زندگی عیسی را به‌درستی توصیف می‌کند؟‏

به نکاتی در مورد گزارش‌های انجیل‌ها و قدیمی‌ترین دست‌نوشته‌های موجود توجه کنید.‏

یک مدرک باستان‌شناسی دیگر

شاید شما ندانید که تَتِنایی چه کسی بود،‏ اما این که شواهد باستان‌شناسی هویت او را ثابت می‌کند نشانگر حقیقتی بسیار مهم است.‏

نامی در کتاب مقدّس روی کوزه‌ای باستانی

در سال ۲۰۱۲ باستان‌شناسان قطعات کوچکی از کوزه‌ای سرامیک را یافتند که توجه آنان را به خود جلب کرد.‏ قدمت این اثر باستانی به ۳۰۰۰ سال پیش برمی‌گردد.‏ این کشف چه ویژگی خاصّی داشت؟‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏—‏ژوئیهٔ ۲۰۱۵

آیا باستان‌شناسی بر گزارشات کتاب مقدّس مهر تأیید زده است؟‏ نسل شیران چه وقت در سرزمین‌های ذکرشده در کتاب مقدّس منقرض شد؟‏

رویدادهای کتاب مقدّس

سؤالات خوانندگان—‏نوامبر ۲۰۱۵

چه شواهدی در دست است که نشان می‌دهد تسخیر شهر اَریحا بسیار سریع بوده است؟‏

زندکی در ایام باستان

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏—‏اکتبر ۲۰۱۷

کدام عمل یهودیان باعث شد که عیسی سوگند خوردن را مردود بشمارد‏؟‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏—‏ژوئن ۲۰۱۷

چرا عیسی بازرگانانی را که در معبد اورشلیم حیوانات را به مردم می‌فروختند «راهزنان» خواند؟‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏ —‏برج دیده‌بانی شمارهٔ ۵ ۲۰۱۷

آیا زمانی که عیسی غیریهودیان را با «سگ‌های کوچک» مقایسه کرد،‏ قصد توهین به آنان را داشت؟‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏ —‏اکتبر ۲۰۱۶

در قرن اول رومیان تا چه حد به مقامات یهودی در یهودیه آزادی عمل داده بودند؟‏ آیا در زمان باستان کسی حقیقتاً در مزرعهٔ شخصی دیگر تخم علف هرز می‌پاشید؟‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏—‏ژوئیه-‏اوت ۲۰۱۴

چرا یهودیان از پیلاتس خواستند که ساق پاهای عیسی شکسته شود؟‏ آیا داود واقعاً جلیات را با فلاخن کشت؟‏

آیا می‌دانستید که—‏مارس و آوریل ۲۰۱۴

در روزگار عیسی اعانات در معبد چگونه انجام می‌شد؟‏ آیا لوقا یکی از نویسندگان کتاب مقدس تاریخ نگاری دقیق بود؟‏