مراجعه به متن

دست‌نوشته‌های کتاب مقدّس

اهمیت وجود نام خدا در دست‌نوشته‌ای کهن

در این کلیپ با شواهدی آشنا می‌شوید که صحّت استفاده از نام خدا در عهد جدید را به اثبات می‌رساند.‏

کشف گنجی باستانی در میان زباله‌ها

دست‌نوشتهٔ رایلندز انجیل یوحنا هنوز قدیمی‌ترین دست‌نوشتهٔ موجود از نوشته‌های مقدّس یونانی است که تا به حال کشف شده است.‏

طوماری قدیمی گشوده می‌شود

در سال ۱۹۷۰ طوماری سوخته‌شده در منطقهٔ عِین گِدی در اسرائیل یافت شد.‏ باستان‌شناسان موفق شدند با استفاده از اسکن سه‌بعدی متن آن طومار را بخوانند.‏ نتایج این اسکن چه بود؟‏

محفوظ ماندن کتاب مقدّس در برابر فرسودگی

نگارندگان و نسخه‌برداران کتاب مقدّس،‏ پیام این کتاب را بر روی کاغذهای پاپیروس و طومارهای پوستین به قلم می‌آوردند.‏ چگونه این نوشته‌های باستانی تا به امروز محفوظ مانده است؟‏

آیا کتاب مقدّس سرگذشت زندگی عیسی را به‌درستی توصیف می‌کند؟‏

به نکاتی در مورد گزارش‌های انجیل‌ها و قدیمی‌ترین دست‌نوشته‌های موجود توجه کنید.‏