مراجعه به متن

نگاهی بر کتاب مقدّس

نگاهی بر کتاب مقدّس

کتاب مقدّس در طول تاریخ بیشتر از هر کتاب دیگری توزیع شده است و بسیاری از مردم برای آن احترام قائلند.‏ شاید از خود بپرسید:‏ «موضوع این کتاب معروف چیست؟‏»‏

بروشور کتاب مقدّس—‏موضوع آن چیست؟‏ نگاهی مختصر بر کتاب مقدّس است که به شما کمک می‌کند مضمون کتاب مقدّس را درک کنید.‏ این بروشور مروری کلّی از گزارش آفرینش در کتاب پیدایش تا امید شگفت‌انگیز آمده در کتاب مکاشفه ارائه می‌دهد.‏ این بروشور همچنین شامل محور زمانی است که رویدادهای مهم را نشان می‌دهد.‏ به علاوه،‏ تصاویر گیرایی دارد و سؤالات تعمّق برانگیز مطرح می‌کند.‏

بروشور کتاب مقدّس—‏موضوع آن چیست؟‏ را به صورت آنلاین بخوانید.‏