مراجعه به متن

معرفی کتاب‌های کتاب مقدّس

این سری ویدیوهای کوتاه اطلاعات کلّی در مورد محتوای کتاب‌های کتاب مقدّس و اطلاعاتی در مورد آن‌ها ارائه می‌دهد.‏ با کمک این ویدیوها مطالعهٔ کتاب مقدّس خود را پرثمرتر سازید.‏

معرفی کتاب مقدّس

کتاب مقدّس شامل کتاب‌های کوچک‌تری است.‏ هر کتاب پیام اصلی کتاب مقدّس را روشن می‌کند؛‏ یعنی عیسی از طریق پادشاهی خدا اسم یَهُوَه خدا را از هر بدنامی و اتهامی پاک می‌کند.‏

معرفی کتاب پیدایش

نگاهی مختصر به کتاب پیدایش که گزارشی دقیق و موثق در مورد آفرینش بشر ارائه می‌دهد،‏ موضوع کلّی کتاب مقدّس را تعیین می‌کند و در مورد پایان درد و مصیبت وعده می‌دهد.‏

معرفی کتاب خروج

خدا اسرائیلیان را از بردگی مصر نجات داد و آن‌ها را قوم خاص خود ساخت.‏

معرفی کتاب لاویان

کتاب لاویان توضیح می‌دهد که یَهُوَه مقدّس است.‏ همچنین به این موضوع می‌پردازد که چرا اهمیت دارد خادمانش مقدّس باشند.‏

معرفی کتاب اعداد

ببینید که چرا مهم است تحت هر شرایطی مطیع یَهُوَه باشیم و به نمایندگان منصوب‌شدهٔ او احترام بگذاریم.‏

معرفی کتاب تَثنیه

ببینید که چگونه شریعت یَهُوَه محبتش را نسبت به اسرائیلیان نمایان می‌سازد.‏

معرفی کتاب یوشَع

ببیند که اسرائیلیان چگونه سرزمین موعود را تصرّف می‌کنند و آن را بین خود تقسیم می‌کنند.‏

معرفی کتاب داوران

نام این کتاب از مردان شجاع و باایمانی گرفته شده که یَهُوَه از آن‌ها استفاده کرد تا قومش را از دشمنانشان رهایی دهد.‏

معرفی کتاب روت

کتاب روت در مورد دو بیوه‌زن داغدار است که یَهُوَه به خاطر محبت پایدارشان به آن‌ها پاداش داد.‏

معرفی کتاب اول سموئیل

ببینید که یَهُوَه چطور برای هدایت قومش به جای داوران از پادشاهان استفاده کرد و اجازه داد که آن‌ها بر قومش حکمرانی کنند.‏

معرفی کتاب دوم سموئیل

ببینید که فروتنی و ایمان داوود چطور باعث شد که او یکی از محبوب‌ترین و معروف‌ترین شخصیت‌های کتاب مقدّس شود.‏

معرفی کتاب اول پادشاهان

اسرائیل تحت پادشاهی سلیمان باشکوه و پررونق بود،‏ اما این سرزمین به دو پادشاهی اسرائیل و یهودا تقسیم شد و با مشکلات زیادی روبرو شد.‏

معرفی کتاب دوم پادشاهان

ببینید که چطور بت‌پرستی در پادشاهی شمال اسرائیل رایج می‌شود،‏ اما یَهُوَه چطور آنانی را که وفادارانه خدمتش می‌کنند برکت می‌دهد.‏

معرفی کتاب اول تواریخ

به شجره‌نامه و زندگی پر فرازونشیب داوود از زمان شروع پادشاهی‌اش تا زمان مرگش توجه کنید.‏

معرفی کتاب دوم تواریخ

توجه کنید که چطور تاریخ پادشاهان یهودا اهمیت وفاداری به یَهُوَه را برجسته می‌کند.‏

معرفی کتاب عِزرا

یَهُوَه با رهایی قومش از اسارت بابل و برقراری مجدّد پرستش حقیقی در اورشلیم به وعده‌هایش وفا کرد.‏

معرفی کتاب نِحِمیا

تمام پیروان واقعی خدا می‌توانند از کتاب نِحِمیا درس‌هایی مفید بیاموزند.‏

معرفی کتاب اِستَر

بررسی وقایع روزگار اِستَر باعث می‌شود تا ایمانتان به قدرت یَهُوَه خدا در نجات قومش هنگام سختی‌ها تقویت شود.‏

معرفی کتاب ایّوب

همهٔ کسانی که یَهُوَه را دوست دارند،‏ با سختی‌ها روبرو می‌شوند.‏ کتاب ایّوب به ما این اطمینان را می‌دهد که می‌توانیم وفاداری خود را حفظ و از سلطنت یَهُوَه حمایت کنیم.‏

معرفی کتاب مزامیر

مزامیر سلطنت یَهُوَه را تأیید می‌کند،‏ به دوستداران او تسلّی و یاری می‌بخشد و نشان می‌دهد که چگونه یَهُوَه زمین را از طریق پادشاهی‌اش به بهشت تبدیل خواهد کرد.‏

معرفی کتاب امثال

این کتاب حاوی راهنمایی‌های گوناگون برای تمام جنبه‌های زندگی است،‏ از امور تجاری گرفته تا امور خانوادگی.‏

معرفی کتاب جامعه

سلیمان پادشاه در این کتاب نکاتی را برجسته ساخته است که در زندگی واقعاً اهمیت دارد.‏ همچنین تفاوت فاحش بین حکمت بشری و حکمت الٰهی را نشان داده است.‏

معرفی کتاب غزل غزل‌های سلیمان

عشق بی‌پایان دختر شولَمّی به چوپان به «شعله‌های یَهُوَه» تشبیه شده است.‏

معرفی کتاب اِشَعْیا

کتاب اِشَعْیا حاوی پیشگویی‌هایی دقیق و موثق است.‏ این کتاب ایمانمان را تقویت می‌کند که یَهُوَه به وعده‌هایش عمل کرده،‏ ما را نجات خواهد داد.‏

معرفی کتاب اِرْمیا

اِرْمیا علی‌رغم سختی‌ها مأموریت خود را به انجام رساند.‏ مسیحیان از او چه می‌آموزند.‏

معرفی کتاب مراثی اِرْمیا

اِرْمیا با نگارش کتاب مراثی،‏ غم و اندوه خود را از نابودی اورشلیم ابراز می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه توبه،‏ بخشش خدا را به همراه دارد.‏

معرفی کتاب حِزْقیال

حِزْقیال مأموریت‌هایی را که خدا به او سپرد،‏ حتی اگر برایش سخت بود،‏ با فروتنی و شهامت تمام به انجام رساند.‏ به این ترتیب،‏ او الگویی پرارزش برای ما به جا گذاشت.‏

معرفی کتاب دانیال

دانیال و سه دوستش تحت هر شرایطی به یَهُوَه وفادار ماندند.‏ نمونهٔ آنان و تحقق پیشگویی‌های کتاب دانیال،‏ برای ما که در زمان آخر زندگی می‌کنیم مفید است.‏

معرفی کتاب هوشَع

با خواندن کتاب هوشَع می‌آموزیم که چه شیوهٔ پرستشی از دید خدا درست است و او نسبت به توبه‌کاران چگونه رحمت نشان می‌دهد.‏

معرفی کتاب یوئیل

یوئیل نبی در مورد روز عظیم و مَهیب یَهُوَه پیشگویی کرد و راه نجات را به ما نشان داد.‏ امروزه درک پیشگویی او بسیار حیاتی است.‏

معرفی کتاب عاموس

یَهُوَه به عاموس که مردی فروتن بود مأموریتی مهم داد.‏ از نمونهٔ عاموس چه می‌آموزیم؟‏

معرفی کتاب عوبَدیا

این کتاب در میان سایر کتاب‌های موجود در عهد عتیق از لحاظ حجم کوچک‌ترین است.‏ این پیشگویی ما را نسبت به آینده امیدوار می‌سازد و نشانگر این است که روزی حقانیت حاکمیت یَهُوَه به اثبات خواهد رسید.‏

معرفی کتاب یونِس

یونِس نبی تأدیب شد،‏ مأموریت خود را به انجام رساند و در مورد محبت و رحمت خدا درسی حیاتی آموخت.‏ بررسی سرگذشت او قطعاً برای شما دلنشین خواهد بود.‏

معرفی کتاب میکاه

بررسی کتاب الهام‌شدهٔ میکاه،‏ ما را مطمئن می‌سازد که انتظارات یَهُوَه معقولانه و مفید است.‏

معرفی کتاب ناحوم

این کتاب به ما اطمینان می‌دهد که خدا همواره به کلامش جامهٔ عمل می‌پوشاند و به همهٔ کسانی که خواهان صلح و نجات از طریق پادشاهی‌اش هستند تسلی و دلگرمی می‌دهد.‏

معرفی کتاب حَبَقوق

ما می‌توانیم یقین داشته باشیم که خدا از بهترین زمان و شیوه برای نجات قومش آگاه است.‏

معرفی کتاب صَفَنیا

چرا نباید گمان کنیم که روز داوری یَهُوَه نخواهد آمد؟‏

معرفی کتاب حَجَّی

این کتاب نبوی نشان می‌دهد که ما باید به پرستش خدا اولویت دهیم،‏ نه به منافع خود.‏

معرفی کتاب زَکَریا

در ایّام باستان،‏ رؤیاها و پیشگویی‌ها موجب تقویت قوم خدا شد و آن‌ها امروزه نیز ما را از حمایت یَهُوَه خدا مطمئن می‌سازد.‏

معرفی کتاب مَلاکی

این کتاب نبوی،‏ اصول تغییرناپذیر،‏ رحمت و محبت یَهُوَه خدا را شرح می‌دهد و به نکاتی آموزنده برای روزگار ما نیز اشاره می‌کند.‏

معرفی کتاب مَتّی

از بررسی جزئیاتی از کتاب مَتّی،‏ نخستین کتاب از چهار انجیل،‏ فایده ببرید.‏

معرفی کتاب مَرقُس

گزارش مَرقُس کوتاه‌ترین انجیلی است که گوشه‌ای از پادشاهی آیندهٔ عیسی را در حکومت خدا نشان می‌دهد.‏

معرفی کتاب لوقا

انجیل لوقا چه اطلاعات منحصربه‌فردی را داراست؟‏

معرفی کتاب یوحنا

انجیل یوحنا توجه ما را به محبت عیسی به بشر،‏ نمونهٔ او در فروتنی و نقش او به عنوان مسیح موعود و پادشاه حکومت الٰهی جلب می‌کند.‏

معرفی کتاب اعمال رسولان

مسیحیان قرن اول سخت تلاش می‌کردند که از مردم تمامی قوم‌ها شاگرد سازند.‏ بررسی کتاب اعمال به شور و شوق شما برای موعظه می‌افزاید.‏

معرفی کتاب رومیان

نوشته‌های الهامی در خصوص بی‌طرفی خدا و اهمیت ایمان به عیسی.‏

معرفی اول قُرِنتیان

این نامهٔ پولُس شامل راهنمایی‌های خدا در خصوص اتحاد،‏ پاکی اخلاقی،‏ محبت و اعتقاد به رستاخیز می‌شود.‏

معرفی دوم قُرِنتیان

یَهُوَه،‏ خدای همهٔ دلگرمی‌ها،‏ خادمان خود را تقویت می‌کند و به آنان قوّت‌قلب می‌دهد.‏

معرفی کتاب غَلاطیان

نامهٔ پولُس به غَلاطیان به همان اندازه که در قرن اول کاربرد داشت،‏ برای ما نیز کارآیی دارد.‏ پندهای نهفته در این نامه می‌تواند به ما کمک کند تا وفاداری خود را حفظ کنیم.‏

معرفی کتاب اِفِسُسیان

نامهٔ الهامی پولُس به اِفِسُسیان که قصد خدا مبنی بر برقراری صلح و اتحاد از طریق عیسی مسیح را برجسته می‌سازد.‏

معرفی کتاب فیلیپیان

اگر در سختی‌ها وفادار بمانیم،‏ می‌توانیم دیگران را تشویق کنیم که چنین کنند.‏

معرفی کتاب کولُسیان

مایهٔ خشنودی یَهُوَه است که آموخته‌هایمان را به کار ببندیم،‏ یکدیگر را ببخشیم و مقام والای عیسی مسیح را به عنوان پادشاه مد نظر داشته باشیم.‏

معرفی اول تِسالونیکیان

ما باید به خواب غفلت فرو نرویم،‏ ‹از درستی هر چیز اطمینان یابیم،‏› همیشه دعا کنیم و به یکدیگر دلگرمی دهیم.‏

معرفی دوم تِسالونیکیان

پولُس در این نامه اعتقادی نادرست را اصلاح کرد و هم‌ایمانانش را ترغیب نمود که پایدار بمانند.‏

معرفی اول تیموتائوس

پولُس در این نامه روند رسیدگی به مسائل جماعت را تعیین کرد و آنان را از خطر تعالیم نادرست و پولدوستی آگاه ساخت.‏

معرفی دوم تیموتائوس

پولُس تیموتائوس را ترغیب کرد که خدمتش را به طور کامل انجام دهد.‏

معرفی کتاب تیتوس

پولُس در این نامه از تیتوس خواست تا مشکلات جماعت کِرِت را حل کند و مردانی با صلاحیت را به عنوان پیر جماعت منصوب کند.‏

معرفی کتاب فیلیمون

این نامهٔ کوتاه اما تأثیربخش شامل درس‌هایی مهم در مورد فروتنی،‏ مهربانی و بخشایش می‌شود.‏

معرفی کتاب عبرانیان

پایه و اساس شیوهٔ مسیحیان برای پرستش خدا بر چیزهایی بس برتر از معبد و قربانی‌های حیوانی استوار است.‏

معرفی کتاب یعقوب

یعقوب برای آموزش اصول مسیحی،‏ از مثال‌های ساده اما پرقدرت استفاده می‌کرد.‏

معرفی اول پِطرُس

پِطرُس در این نامه ما را تشویق می‌کند که به خواب غفلت فرو نرویم و تمام نگرانی‌هایمان را به خدا بسپاریم.‏

معرفی دوم پِطرُس

پِطرُس در این نامه ما را تشویق می‌کند که در این زمان آخر وفادار بمانیم.‏

معرفی اول یوحنا

این نامه حاوی هشدارهایی در مورد ضدّمسیح‌هاست و به ما نشان می‌دهد که چه چیزهایی را دوست داشته باشیم و از چه چیزهایی متنفر باشیم.‏

معرفی دوم یوحنا

این نامه به ما یادآور می‌شود که باید مطابق حقیقت گام برداریم و از فریبکاران نیز دوری کنیم.‏

معرفی سوم یوحنا

ما می‌توانیم از نامهٔ سوم یوحنا درسی زیبا در مورد مهمان‌نوازی بیاموزیم.‏

معرفی کتاب یهودا

یهودا اعمال کسانی را که سعی دارند مسیحیان را فریب داده به فساد بکشند،‏ برملا می‌کند.‏

معرفی کتاب مکاشفه

نگاهی مختصر به کتاب مکاشفه که نشان می‌دهد پادشاهی خدا چگونه خواست او را برای انسان‌ها و زمین به انجام می‌رساند.‏

مطلب جالب دیگر ...

کتاب و بروشور

کتاب مقدس—‏موضوع آن چیست؟‏

موضوع اصلی کتاب مقدس چیست؟‏