به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

درس‌های ویدیویی

کلیپ‌هایی برای درک تعالیم اساسی کتاب مقدّس

درس‌های کوتاهی که در این کلیپ‌ها آمده‌اند،‏ به پرسش‌های مهم شما در خصوص کتاب مقدّس پاسخ می‌دهند و به درس‌های موجود در بروشور خبری خوش از سوی خدا مربوط می‌شوند.‏

خبری خوش از سوی خدا

خبر خوش خداوند چیست؟‏ چرا می‌توان به آن اطمینان کرد؟‏ این بروشور به پرسش‌هایی رایج در مورد کتاب مقدّس پاسخ می‌دهد.‏

آیا خدا نامی دارد؟‏

خدا عناوین بسیار دارد،‏ از جمله قادر مطلق،‏ آفریدگار و خداوند،‏ اما نام خاص او بیش از ۷۰۰۰ بار در کتاب مقدّس به چشم می‌خورد.‏

مؤلف کتاب مقدّس کیست؟‏

اگر به دست انسان‌ها نوشته شده است،‏ چرا می‌توان آن را کلام خدا خواند؟‏ افکار چه کسی در کتاب مقدّس نگاشته شده است؟‏

چگونه می‌توانیم از درستی کتاب مقدّس یقین یابیم؟‏

اگر کتاب مقدّس حقیقتاً تحت الهام خدا به نگارش درآمده باشد،‏ منطقی است که در میان تمام کتاب‌های دیگر بی‌نظیر باشد.‏

چرا عیسی جانش را فدا کرد؟‏

به گفتهٔ کتاب مقدّس،‏ مرگ عیسی اهمیت بسیار دارد.‏ چرا عیسی باید کشته می‌شد؟‏

مقصود خدا برای زمین چیست؟‏

زمین پر از زیبایی‌های خیره‌کننده‌ست.‏ فاصلهٔ آن تا خورشید،‏ زاویهٔ آن و سرعتی که دور خود می‌چرخد،‏ برای بقای حیات کاملاً مناسب است.‏ خواست خدا از آفرینش این زمین زیبا چه بود؟‏

پادشاهی خدا چیست؟‏

عیسی طی خدمت موعظه بیش از هر موضوع دیگری در مورد پادشاهی خدا به مردم آموزش داد.‏ قرن‌هاست که پیروانش برای آمدن این پادشاهی دعا می‌کنند.‏