مراجعه به متن

درس‌های ویدیویی

کلیپ‌هایی برای درک تعالیم اساسی کتاب مقدّس

درس‌های کوتاهی که در این کلیپ‌ها آمده‌اند،‏ به پرسش‌های مهم شما در خصوص کتاب مقدّس پاسخ می‌دهند.‏ برخی از آن‌ها به درس‌های موجود در بروشور خبری خوش از سوی خدا مربوط می‌شوند.‏

خبری خوش از سوی خدا

خبر خوش خداوند چیست؟‏ چرا می‌توان به آن اطمینان کرد؟‏ این بروشور به پرسش‌هایی رایج در مورد کتاب مقدّس پاسخ می‌دهد.‏

آیا خدا نامی دارد؟‏

خدا عناوین بسیار دارد،‏ از جمله قادر مطلق،‏ آفریدگار و خداوند،‏ اما نام خاص او بیش از ۷۰۰۰ بار در کتاب مقدّس به چشم می‌خورد.‏

مؤلف کتاب مقدّس کیست؟‏

اگر به دست انسان‌ها نوشته شده است،‏ چرا می‌توان آن را کلام خدا خواند؟‏ افکار چه کسی در کتاب مقدّس نگاشته شده است؟‏

چگونه می‌توانیم از درستی کتاب مقدّس یقین یابیم؟‏

اگر کتاب مقدّس حقیقتاً تحت الهام خدا به نگارش درآمده باشد،‏ منطقی است که در میان تمام کتاب‌های دیگر بی‌نظیر باشد.‏

مقصود خدا برای زمین چیست؟‏

زمین پر از زیبایی‌های خیره‌کننده‌ست.‏ فاصلهٔ آن تا خورشید،‏ زاویهٔ آن و سرعتی که دور خود می‌چرخد،‏ برای بقای حیات کاملاً مناسب است.‏ خواست خدا از آفرینش این زمین زیبا چه بود؟‏

مردگان در چه وضعیتی هستند؟‏

کتاب مقدّس وعده می‌دهد که بسیاری همچون ایلعازَر از مرگ به زندگی برمی‌گردند.‏

چرا عیسی جانش را فدا کرد؟‏

شاید در مورد این شنیده باشید که عیسی به خاطر گناهان انسان‌ها مرد،‏ اما آیا فدا شدن جان او واقعاً می‌تواند به میلیون‌ها نفر فایده رساند؟‏

پادشاهی خدا چیست؟‏

عیسی طی خدمت موعظه بیش از هر موضوع دیگری در مورد پادشاهی خدا به مردم آموزش داد.‏ قرن‌هاست که پیروانش برای آمدن این پادشاهی دعا می‌کنند.‏

چرا خدا جلوی مصیبت‌های بشر را نگرفته است؟‏

به پاسخ متقاعدکننده و تسلّی‌بخش کتاب مقدّس توجه کنید.‏

آیا هر دینی مورد قبول خداست؟‏

خیلی از مردم می‌گویند که مهم نیست چه دینی داشته باشیم.‏

آیا خدا به تمامی دعاها گوش می‌دهد؟‏

اگر کسی از روی خودخواهی دعا کند،‏ آیا دعای او مورد قبول خداست؟‏ اگر مردی با همسر خود بدرفتاری کند و بعد در دعا برای خود برکت بطلبد،‏ آیا خدا دعایش را می‌پذیرد؟‏