به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

برگه‌های کمک آموزشی

این برگه‌های کمک آموزشی را دانلود کنید و هنگام مطالعهٔ کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس از آن‌ها استفاده کنید.‏ به اعتقاداتتان فکر کنید،‏ تعالیم کتاب مقدّس را تحت بررسی قرار دهید و یاد بگیرید که چگونه می‌توانید از ایمانتان دفاع کنید.‏

آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس

این کتاب بدین منظور طراحی شده است که شما را در یادگیری موضوعات گوناگون کتاب مقدّس کمک می‌کند؛‏ موضوعاتی مانند چرا درد و رنج وجود دارد؟‏ هنگام مرگ چه روی می‌دهد؟‏ چگونه خانواده‌ای سعادتمندی داشته باشیم؟‏ و غیره.‏

فصل اول

چگونه می‌توان خدا را شناخت؟‏ (‏قسمت ۱)‏

اگر کسی بگوید،‏ «رنج و عذابی که شریران می‌کشند،‏ به خاطر مجازات الٰهی است» چه پاسخی می‌دهید؟‏

فصل اول

چگونه می‌توان خدا را شناخت؟‏ (‏قسمت ۲)‏

آیا واقعاً می‌توانیم دوست خدا شویم؟‏

فصل دوم

کتاب مقدّس کتابی از طرف خدا (‏قسمت ۱)‏

انسان‌ها کتاب مقدّس را نوشته‌اند.‏ پس چگونه ممکن است این کتاب از طرف خدا باشد؟‏

فصل دوم

کتاب مقدّس کتابی از طرف خدا (‏قسمت ۲)‏

یکی از ویژگی‌های کتاب مقدّس،‏ بیش از دیگر ویژگی‌های آن مردم را متقاعد ساخته است که این کتاب باید از سوی خدا باشد.‏

فصل سوم

مقصود خدا برای زمین چیست؟‏ (‏قسمت ۱)‏

آیا خدا می‌خواست که وضعیت دنیا چنین باشد؟‏

فصل سوم

مقصود خدا برای زمین چیست؟‏ (‏قسمت ۲)‏

اگر خدا می‌خواست زمین بهشت باشد،‏ چرا اکنون چنین نیست؟‏

فصل سوم

مقصود خدا برای زمین چیست؟‏ (‏قسمت ۳)‏

آیا خدا می‌خواهد انسان‌ها خود مشکلاتشان را حل کنند؟‏

فصل چهارم

عیسی مسیح کیست؟‏ (‏قسمت ۱)‏

اگر کسی به شما بگوید که عیسی فقط یک انسان خوب بود،‏ شما چه می‌گویید؟‏

فصل چهارم

عیسی مسیح کیست؟‏ (‏قسمت ۲)‏

اگر کسی به شما بگوید که عیسی با خدا برابر است،‏ شما چه می‌گویید؟‏

فصل چهارم

عیسی مسیح کیست؟‏ (‏قسمت ۳)‏

عیسی چطور توانایی‌هایش را با مهربانی و ملایمت به کار می‌گرفت؟‏

فصل پنجم

فدیه،‏ بزرگ‌ترین هدیهٔ خدا به بشر (‏قسمت ۱)‏

آیا امکان دارد که با نشان دادن ایمانمان در عمل،‏ شایستهٔ نجات شویم؟‏

فصل پنجم

فدیه،‏ بزرگ‌ترین هدیهٔ خدا به بشر (‏قسمت ۲)‏

آیا مرگ کسی که هزاران سال پیش مرد،‏ می‌تواند زندگی شما را تحت تأثیر قرار دهد؟‏

فصل هفتم

امیدی واقعی برای عزیزان ازدست‌رفته‌مان (‏قسمت ۱)‏

آیا سوگواری نشانهٔ ایمانی ضعیف به وعدهٔ رستاخیز است؟‏

فصل هفتم

امیدی واقعی برای عزیزان ازدست‌رفته‌مان (‏قسمت ۲)‏

چگونه می‌توانید با کسی که می‌گوید رستاخیز مردگان،‏ خواب و خیالی بیش نیست،‏ استدلال کنید؟‏

فصل هشتم

پادشاهی خدا چیست؟‏ (‏قسمت ۱)‏

در حالی که خدا فرشتگان بی‌شماری در آسمان داشت،‏ چرا تصمیم گرفت از انسان‌ها برای حکمرانی در پادشاهی‌اش استفاده کند؟‏

فصل هشتم

پادشاهی خدا چیست؟‏ (‏قسمت ۲)‏

دست‌آوردهای پادشاهی خدا تا حالا چه بوده است و در آینده چه خواهد بود؟‏

فصل یازدهم

چرا خدا جلوی مصیبت‌های بشر را نگرفته است؟‏ (‏قسمت ۱)‏

از آنجا که خدا قادر مطلق است،‏ آیا او مسبب اتفاقات ناگوار است؟‏

فصل دوازدهم

راه زندگی خداپسندانه (‏قسمت ۱)‏

آیا می‌توانید دوست خدا شوید؟‏ به اعتقادات خود و دلیل آن‌ها فکر کنید و تعالیم کتاب مقدّس را بررسی کنید.‏

فصل دوازدهم

راه زندگی خداپسندانه (‏قسمت ۲)‏

علی‌رغم مشکلاتی که شیطان سر راهمان قرار می‌دهد،‏ آیا ما می‌توانیم خدا را خشنود سازیم؟‏

فصل دوازدهم

راه زندگی خداپسندانه (‏قسمت ۳)‏

برای آن که بتوانیم مطابق با اصول کتاب مقدّس زندگی کنیم،‏ باید تلاش کنیم.‏ آیا چنین تلاشی ارزش دارد؟‏

فصل سیزدهم

دیدگاه خدا نسبت به زندگی و جان مخلوقاتش (‏قسمت ۱)‏

زندگی هدیه‌ای از سوی خداست.‏ چگونه می‌توانیم نشان دهیم که برای زندگی خود و دیگران ارزش قائلیم؟‏

فصل هجدهم

تعمید و رابطهٔ شما با خدا (‏قسمت ۱)‏

چرا مسیحیان باید تعمید بگیرند؟‏ چه چیز آنان را ترغیب می‌کند تا تعمید بگیرند؟‏

فصل هجدهم

تعمید و رابطهٔ شما با خدا (‏قسمت ۲)‏

فرد مسیحی قبل از وقف خود به خدا،‏ چه قدم‌هایی باید بردارد؟‏ وقف خود به خدا،‏ چه تأثیری بر تصمیمات شخص می‌گذارد؟‏

فصل هجدهم

تعمید و رابطهٔ شما با خدا (‏قسمت ۳)‏

از مسیحیان وقف‌شده چه انتظاری می‌رود؟‏ چرا مسیحیانی که حقیقتاً خدا را دوست دارند،‏ مطمئنند که در پیش گرفتن زندگی‌ای مطابق وقفشان،‏ خارج از توانشان نیست؟‏