با کمک این ابزارها و منابع،‏ شما می‌توانید با تعالیم کتاب مقدّس آشنا شوید و از مطالعهٔ آن لذّت ببرید.‏