مراجعه به متن

۱۷ دسامبر ۲۰۱۸
جدیدترین‌ها

انتشار ترجمهٔ دنیای جدید به زبان کابییه‌ای و زبان اشارهٔ اسپانیایی

انتشار ترجمهٔ دنیای جدید به زبان کابییه‌ای و زبان اشارهٔ اسپانیایی

انتشار بخش یونانی ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس به زبان کابییه‌ای در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸ در شهر کارا در توگو اعلام شد.‏ انتشار انجیل‌های مَتّی و یوحنا به زبان اشارهٔ اسپانیایی نیز در همان روز در مادرید،‏ پایتخت اسپانیا اعلام گردید.‏ در حال حاضر کل یا بخش‌هایی از ترجمهٔ دنیای جدید به ۱۷۸ زبان منتشر شده است.‏