مراجعه به متن

۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸
جدیدترین‌ها

انتشار ترجمهٔ دنیای جدید به زبان‌های سنایی و تشوایی

انتشار ترجمهٔ دنیای جدید به زبان‌های سنایی و تشوایی

انتشار بخش یونانی ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس به زبان‌های سنایی و تشوایی در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸ در شهر ماپوتو پایتخت موزامبیک اعلام شد.‏ در حال حاضر کل یا بخش‌هایی از ترجمهٔ دنیای جدید به ۱۷۴ زبان منتشر شده است.‏