مراجعه به متن

۱۶ آوریل ۲۰۱۸
جدیدترین‌ها

انتشار ترجمهٔ دنیای جدید به زبان اشارهٔ هندی

انتشار ترجمهٔ دنیای جدید به زبان اشارهٔ هندی

انجیل مَرقُس از ترجمهٔ دنیای جدید در ۱۴ آوریل ۲۰۱۸ به زبان اشارهٔ هندی انتشار یافت.‏ در حال حاضر،‏ کل یا بخش‌هایی از ترجمهٔ دنیای جدید به ۱۶۴ زبان ترجمه شده است.‏