مراجعه به متن

۱۵ آوریل ۲۰۱۹
جدیدترین‌ها

انتشار ترجمهٔ دنیای جدید به زبان ژاپنی

انتشار ترجمهٔ دنیای جدید به زبان ژاپنی

انتشار نسخهٔ بازنگری‌شدهٔ کل ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس به زبان ژاپنی در ۱۳ آوریل ۲۰۱۹ در شهر کوبه در ژاپن اعلام شد.‏ در حال حاضر کل یا بخش‌هایی از ترجمهٔ دنیای جدید به ۱۷۹ زبان منتشر شده است و نسخهٔ بازنگری‌شدهٔ کل ترجمهٔ دنیای جدید به ۲۲ زبان مختلف موجود است.‏