مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۸ ژوئیه ۲۰۱۹
جدیدترین‌ها

انتشار ترجمهٔ دنیای جدید به زبان ماندارین چینی

انتشار ترجمهٔ دنیای جدید به زبان ماندارین چینی

انتشار نسخهٔ بازنگری‌شدهٔ کل ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس به زبان چینی ماندارین (‏معیار)‏ و به زبان چینی ماندارین (‏ساده‌شده)‏ در ۵ ژوئیه ۲۰۱۹ در شهر تائویوان واقع در تایوان اعلام شد.‏ در حال حاضر کل یا بخش‌هایی از ترجمهٔ دنیای جدید به ۱۸۰ زبان منتشر شده است و نسخهٔ بازنگری‌شدهٔ کل ترجمهٔ دنیای جدید به ۲۴ زبان مختلف موجود است.‏