مراجعه به متن

۱۸ مارس ۲۰۱۹
جدیدترین‌ها

انتشار ترجمهٔ دنیای جدید به زبان شونایی

انتشار ترجمهٔ دنیای جدید به زبان شونایی

انتشار نسخهٔ بازنگری‌شدهٔ کل ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس به زبان شونایی در ۱۷ مارس ۲۰۱۹ در هراره پایتخت کشور زیمبابوه اعلام شد.‏ در حال حاضر کل یا بخش‌هایی از ترجمهٔ دنیای جدید به ۱۷۹ زبان منتشر شده است و نسخهٔ بازنگری‌شدهٔ کل ترجمهٔ دنیای جدید به ۲۱ زبان مختلف موجود است.‏