مراجعه به متن

۲۸ اکتبر ۲۰۱۹
جدیدترین‌ها

انتشار ترجمهٔ دنیای جدید به زبان‌های مایایی،‏ تلوگویی و سوتیسیلی

انتشار ترجمهٔ دنیای جدید به زبان‌های مایایی،‏ تلوگویی و سوتیسیلی

انتشار ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس به زبان مایایی در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ در شهر مریدا در مکزیک اعلام شد.‏ در همان روز انتشار ترجمهٔ دنیای جدید به زبان تلوگویی در حیدرآبادِ هند و به زبان سوتیسیلی در مکزیک اعلام شد.‏ در حال حاضر کل یا بخش‌هایی از ترجمهٔ دنیای جدید به ۱۸۵ زبان منتشر شده است.‏