Kele a nnem ete

Kele a menyili medzo ya mekè

Beboala be Yéhova

Select language Ewondo

 AYÈGÈ 5

Mveng éndegele​—Za a nga vogolo? Za a ndziki vogolo?

Mveng éndegele​—Za a nga vogolo? Za a ndziki vogolo?

É bot be bò abé abog Noa be nga be abui. Yénésis 6:5

Adam ban Éfa be nga bié bòn nde bot be nga foé a si. Ntié té, béngeles bezing be nga bamen ai Satan.

Be nga sò a si ai nyòl bot asu yi na be lugen ai bininga, be nga bié biem bibot, be toa ayòk ai ngul.

Nde si é nga dzié ai é bot be bò bebé bemam. Bibel a dzo na “Nkòt ya mot o nga bò anen a si mu, ai na mvegen ose ya nnem woé o ne he abé kòm ése.”

 Noa a nga vogolo Zamba nde a nga long arka. Yénésis 6:13, 14, 18, 19, 22

Noa a nga be susuo mot. Yéhova a nga dzo ai Noa na a yi wué bebé bebot ai mveng éndegele.

Zamba a nga kat Noa na a long arka, ai na a nyili nda bot dzié ése ai kan tsit ése a nnem été.

Noa a nga bendé bot asu mveng éndegele, veda ba ndziki nyè vogolo. Bevòk be kpelege Noa; é ba bevòk be feme nyè.

Éyòng melong me arka me nga man, nde Noa a nga kèè na a nyili kan tsit ése a nnem été.