Kele a nnem ete

Kele a menyili medzo ya mekè

Beboala be Yéhova

Select language Ewondo

 AYÈGÈ 3

Nde énying ya Paradis é nga be ya?

Nde énying ya Paradis é nga be ya?

Yéhova a nga ve Adam ban Éfa é biem bise bi nga be mbeng. Yénésis 1:28

Yéhova a nga kom é mininga osu, Éfa, a ve nyè Adam na a bò mininga woé.​—Yénésis 2:21, 22.

Yéhova a nga kom bò ai mintsogen ai nyòl bi toa tegè ai nsem zing.

Étòbega dzaba é nga be afub ya Éden​—vom té o nga be mbeng abui o bele asoé, bilé bibuma ai betsit.

Yéhova a kòbega ai bò; a nga kat bò na nge ba vogolo nyè, ba yi nying kòm ése a Paradis a si va.

 Zamba a nga dzo na te ba di ébuma ya élé dzia ya afub. Yénésis 2:16, 17

Yéhova a nga lere Adam ban Éfa ébuma ya élé dzia ya afub, ndò a nga dzo ai bò na nge be di dzò, ba yi wu.

Éngeles mbòk a nga lumen ai Zamba. Mbe éngeles té a ne Satan Debelé.

Satan a mbe ki a yi na Adam ban Éfa be bò Yéhova mewog. Ndò a nga belen ai nyò na a kat Éfa na nge a di ébuma ya élé té, a yi ki wu, ve a yi bò ane Zamba. Veda, dzam té a mbe minnal.​—Yénésis 3:1-5.