Kele a nnem ete

Kele a menyili medzo ya mekè

Beboala be Yéhova

Select language Ewondo

10. É bebela a bebe bengeles

10. É bebela a bebe bengeles

1 BENGELES BE NE A NDA BOTZAMBA

“Maagen Yéhova, a mina bengeles boé, mina mingungul mi bot.”​—Salmen 103:20

Dzé bia yem é bebege bengeles?

2 BENGELES BA VÒLI BEBÒ BISIÉ BE ZAMBA

“Engeles Yéhova a bomen é ba ba kò nyè wòng, a nyi bò.”​—Salmen 34:7

Bia yem ai dzé na bengeles ba vòli bot?

3 BEBÉ BENGELES BA YI NA BA BÒ BIA ABÉ

“Ne bi kamen ai Satan ne a ze dang mina, amu biadimi ki mefek moé.”​—2 Kòrinti 2:11

Be za be ne bebé minsisim, ai amu dzé be ne dzam abé?

 • Akuli mam 12:9

  Engeles mbòk a nga tebe Yéhova a ngam ayat. Ba loé nyè na Satan.

 • Yénésis 6:2

  Abog Noah, abui bengeles be nga tebe Zamba a ngam ayat, ndò be nga sus a si.

 • Matéus 9:34

  Bengeles beté be nga bamen ai Satan a mimbòen mié nde hm be nga vengʼen bebé minsisim.

 • Deutéronom 18:10, 11

  Bebé minsisim ba dzeng a mezen mese na be duk bot ai na bekòbelo bò abé.

4 O NE DZAM LUMEN AI SATAN AI BEBÉ MINSISIM

“Kangen ai Debelé, ndò a yi mina tub.”​—Yakobus 4:7

Akia afé o ne bi mvòlen wa sò abe Zamba asu yi na o lumen ai Satan ai bebé minsisim?

 • Mimbòen mi apostel 19:19

  Wa yeane kèène ai é mam mese me tii ai nvigi ngeki é ma ma lere na mengang ai bebé minsisim me ne bivoé.

 • Éfési 6:16, 18

  Yeme mbunen woé ai zen ya ayegè Bibel, kogelen fe asu yi na Zamba a kala wò.

 • Minkana 18:10

  Belen ai dzoé Yéhova.