Nehemiasek gartsuki defendatu zuen benetako gurtza

13:4-9, 15-21, 23-27

  • Eliaxib apaiz nagusiak Tobias sinesgabe eta aurkariak berarengan eragina izaten utzi zuen.

  • Eliaxibek Tobiasi tenpluan gela handi bat atondu zion.

  • Nehemiasek Tobiasen altzari guztiak bota, gela garbitu eta zegokion erabilera eman zion.

  • Nehemiasek Jerusalemgo zikinkeria guztia kentzen jarraitu zuen.