Piibliuurijad vajasid tugevat usku, et rebida end lahti pimedusest, mis oli tingitud sajandeid valitsenud valeusust. Siiski olid nad kartmatud ja tulihingelised valgusekandjad. Mõtiskle nende julguse ja ustavuse üle ning samuti selle üle, kuidas Jehoova juhtis nad „pimedusest välja oma imelise valguse kätte”.