Religioosselt lahkmeelsest perest pärit Timoteos seisab valiku ees: kas keskenduda kõrgharidusele ja rikkusele või kogu hingest Jehoova teenimisele.