Taavet lootis Jumalale. Ta teenis alati tõelist Jumalat, isegi kui tema ees olid pealtnäha ületamatud takistused. Vaata, kuidas Jehoova õnnistas Taaveti ustavust ning kuidas ta õnnistab meid, kui järgime Taaveti head eeskuju.