Ülevaade Nahumi prohvetiraamatust, kust on näha, et Jehoova vihkab vägivalda ja täidab oma tõotused.