Viljatus kõrbes pannakse iisraellaste usk proovile. Kas nad järgnevad ustavalt Moosesele või hoopis mässulisele Korahile? Millise seisukoha võtavad Korahi pojad? See lugu aitab meil kõigil läbi uurida meie endi suhtumist Jehoova autoriteeti.