„Ainuski sõna pole läinud tühja”

Iisraellaste kõrberännak on läbi. Nende sihtpunkt, tõotatud maa, juba paistab. Kas iisraellased, kelle eesotsas on Joosua, kuuletuvad Jehoovale kõiges ja näevad tema tõotuse täitumist? Tolle aja sündmustel põhinev video kinnitab su usku sellesse, et Jumala tõotused meie ajaks lähevad samuti täide.