KAS sa tead, mida see väike tüdruk oma sõpradega loeb? Jah, see on seesama raamat, mida sinagi praegu loed — Minu piiblilugude raamat. Ja nad loevad sama lugu, mida sinagi — „Kuidas me saame igavesti elada”.

Kas sa tead, mida nad siit õpivad? Esiteks seda, et me peame tundma Jehoova Jumalat ja tema Poega Jeesust Kristust, kui me tahame igavesti elada. Piibel ütleb: „See on igavese elu tee: õpi tundma ainsat tõelist Jumalat ja tema Poega Jeesust Kristust, kelle ta maa peale on saatnud.”

Kuidas me võime Jehoova Jumalat ja tema Poega Jeesust tundma õppida? Üheks viisiks on lugeda Minu piiblilugude raamat algusest lõpuni läbi. Kas ei räägi see palju Jehoovast ja Jeesusest? See räägib palju ka sellest, mida nad on teinud ja veel tulevikus teevad. Kuid me peame tegema rohkem, kui ainult seda raamatut lugema.

Kas sa näed teist raamatut, mis on põrandal? See on Piibel. Lase kellelgi lugeda endale Piiblist ette neid kohti, mille järgi on selle raamatu lood kirjutatud. Piibel annab meile teada kõik mis vaja, nii et me kõik võime Jehoovat õigesti teenida ja igavese elu saada. Meil peaks olema kombeks Piiblit tihti uurida.

Kuid ei piisa ainult sellest, et me õpime tundma Jehoova Jumalat ja Jeesust Kristust. Me võime neist ja nende õpetustest väga palju teada, kuid siiski igavesest elust ilma jääda. Kas sa tead, mida me veel tegema peame?

Me peame ka elama selle järgi, mida me õpime. Kas sulle tuleb meelde Juudas Iskariot? Ta oli nende kaheteistkümne mehe hulgas, kelle Jeesus oma apostliteks valis. Juudas teadis palju Jehoova ja Jeesuse kohta. Aga mis temaga juhtus? Ta muutus aja jooksul omakasupüüdlikuks ja andis Jeesuse 30 hõberaha eest tema vaenlastele ära. Sellepärast ei saa Juudas igavest elu.

Kas sa mäletad Geehasit, meest, kellest räägiti loos number 69? Ta tahtis saada endale riideid ja raha, mis talle ei kuulunud. Ta valetas, et neid endale saada. Jehoova aga karistas teda. Ja ta karistab meidki, kui me ei kuuletu tema seadustele.

Kuid on ka palju häid inimesi, kes on alati Jehoovat ustavalt teeninud. Me tahame ju olla nende moodi, kas pole nii? Väike Saamuel on selles meile heaks eeskujuks. Tuleta meelde, et loos number 55 me nägime, et Saamuel oli alles nelja- või viieaastane, kui ta hakkas Jehoovat kogudusetelgis teenima. Ükskõik kui noor sa ka oled, ei ole sa Jehoova teenimiseks liiga noor.

Jeesus Kristus on loomulikult see, keda me kõik järgida tahame. Juba väikese poisina templis olles rääkis ta teistele oma taevasest Isast, nagu me lugesime loost number 87. Võtkem temast eeskuju. Rääkigem nii paljudele inimestele kui võimalik meie imelisest Jumalast Jehoovast ja tema Pojast Jeesusest Kristusest. Kui me seda teeme, siis võime elada igavesti Jumala uues paradiisis maa peal.