MIDA sa siin näed? Jah, sõjavägi ratsutab valgetel hobustel. Kuid pane tähele, kust see tuleb. Hobused ratsutavad pilvedel taevast alla! Kas taevas on tõesti hobuseid?

Ei, need ei ole päris hobused. Me teame seda sellest, et hobused ei saa pilvede peal joosta, on ju nii? Kuid Piibel räägib hobustest, kes on taevas. Kas sa tead, miks?

Sellepärast, et vanasti kasutati hobuseid tihti sõjapidamises. Sellepärast räägib Piibel ratsanikest, kes hobustel taevast alla tulevad. See näitab, et Jumal hakkab maa peal elavate inimeste vastu sõda pidama. Kas sa tead, kuidas seda lahingupaika nimetatakse? Seda nimetatakse Harmagedooniks. Selles sõjas hävitatakse maa pealt kogu kurjus.

Selles Harmagedooni sõjas juhib võitlust Jeesus. Nagu sa tead, valis Jehoova Jeesuse oma valitsuse kuningaks. Sellepärast Jeesus kannabki kuningakrooni. Mõõk näitab seda, et ta tapab ära kõik Jumala vaenlased. Kas see peaks meid üllatama, et Jumal hävitab ära kõik halvad inimesed?

Vaata veel kord lugu number 10. Mida sa seal näed? Jah, suurt Veeuputust, mis hävitas ära kõik halvad inimesed. Kes põhjustas selle Veeuputuse? Jehoova Jumal. Nüüd vaata lugu number 15. Mis seal toimub? Jehoova saadetud tuli hävitab Soodoma ja Gomorra.

Tee lahti lugu number 33. Vaata, mis juhtub egiptlaste hobuste ja sõjavankritega. Kes lasi veel nad enda alla matta? Jehoova. Ta tegi seda selleks, et kaitsta oma rahvast. Vaata lugu number 76. Seal sa näed, kuidas Jehoova lasi hävitada isegi iisraellased, oma rahva nende kurjuse pärast.

Niisiis ei peaks me olema üllatunud, et Jehoova saadab oma taevased sõjaväed, et teha lõpp kogu kurjusele maa peal. Aga mõtle vaid, mida see tähendab! Pööra lehte ja vaatame järele.