NEED inimesed siin on Jeesuse järelkäijad. Nad kuulasid Jeesust ja jäid Jeruusalemma. Sel ajal kui nad kõik koos ootavad, täidab vali kohin kogu maja. See kostub nagu tugev tormituul. Siis ilmuvad tuleleegid iga jüngri pea kohale. Kas sa näed igaühe kohal tuld? Mida see kõik tähendab?

See on ime! Jeesus on tagasi oma Isa juures taevas ja ta valab Jumala püha vaimu välja oma järelkäijate peale. Kas sa tead, mida see vaim paneb neid tegema? Nad kõik hakkavad erinevates keeltes rääkima.

Paljud inimesed Jeruusalemmas kuulevad otsekui tugeva tuule kohinat ja tulevad vaatama, mis seal toimub. Mõned inimesed, kes on tulnud siia iisraellaste nelipühile, on teistest rahvustest. Milline üllatus neid külalisi ootab! Nad kuulevad, kuidas jüngrid räägivad Jumala imepärastest tegudest nende oma keeles.

„Kõik need inimesed on Galileast,” ütlevad külalised. „Kuidas on siis võimalik, et nad oskavad rääkida nendes keeltes, mida räägitakse maades, kust meie pärit oleme?”

Nüüd tõuseb Peetrus püsti, et seda neile selgitada. Valju häälega räägib ta inimestele, kuidas Jeesus tapeti ja et Jehoova on ta surnuist üles äratanud. „Nüüd on Jeesus taevas Jumala paremal käel,” ütleb Peetrus. „Ta on välja valanud tõotatud püha vaimu. Seepärast te kuulsite ja nägitegi neid imesid.”

Kui Peetrus seda räägib, on paljud inimesed kurvad selle tõttu, mida Jeesusega tehti. „Mida me peame tegema?” küsivad nad. Peetrus vastab: „Te peate oma elu muutma ja laskma ennast ristida.” Selsamal päeval laseb umbes 3000 inimest ennast ristida ja nad saavad Jeesuse järelkäijateks.