NOORMEES, keda sa siin koos apostel Paulusega näed, on Timoteos. Timoteose kodu on Lüstras. Tema ema nimi on Euniike ja vanaema nimi Loise.

Paulus on kolmandat korda Lüstras. Umbes aasta tagasi tuli ta esimest korda koos Barnabasega siia kuulutusreisile. Nüüd on Paulus jälle siin koos oma sõbra Siilasega.

Kas sa tead, mida Paulus Timoteosele ütleb? Ta küsib: „Kas sa tahaksid tulla minu ja Siilasega kaasa? Sa võiksid meil aidata kuulutada inimestele, kes elavad kaugetes paikades.”

Timoteos ütleb: „Jah, ma tulen hea meelega kaasa.” Varsti jätab Timoteos oma sugulastega hüvasti ning läheb Pauluse ja Siilasega kaasa. Aga enne kui me nende reisist kuuleme, vaatame, mis juhtus vahepeal Paulusega. On möödunud juba 17 aastat päevast, mil Jeesus ilmus Paulusele Damaskuse teel.

Tuleta meelde, et Paulus oli siis teel Damaskusesse, et Jeesuse jüngritele halba teha, kuid nüüd on ta ise jünger! Hiljem tahavad mõned vaenlased Paulust tappa, sest neile ei meeldi, et ta Jeesusest õpetab. Kuid jüngrid aitavad Paulusel põgeneda. Nad panevad Pauluse korvi ja lasevad ta üle linnamüüri alla.

Seejärel läheb Paulus Antiookiasse kuulutama. Siin hakati Jeesuse järelkäijaid esimest korda kristlasteks kutsuma. Siis saadetakse Paulus ja Barnabas Antiookiast kaugetesse maadesse kuulutusreisile. Üks linn, kuhu nad lähevad, on Lüstra, Timoteose kodukoht.

Nüüd, umbes aasta hiljem, on Paulus oma teise reisi ajal jälle Lüstras. Kas sa tead, kuhu Timoteos koos Pauluse ja Siilasega siit läheb? Vaata kaarti, et teada saada, kus mõned paigad asuvad.

Esiteks lähevad nad lähedal asuvasse Ikoonioni, siis ühte teise linna, mille nimi on samuti Antiookia. Peale seda reisivad nad Troasesse, seejärel üle mere Filipisse, Tessaloonikasse ja Beroiasse. Kas sa leiad kaardi pealt Ateena? Paulus kuulutab ka seal. Seejärel kuulutavad nad poolteist aastat Korintoses. Lõpuks teevad nad lühikese peatuse Efesoses. Siis tulevad nad laevaga tagasi Kaisareasse ja lähevad Antiookiasse, kuhu Paulus peatuma jääb.

Seega reisib Timoteos koos Paulusega sadu kilomeetreid, et aidata tal „head sõnumit” kuulutada ning palju kristlikke kogudusi rajada. Kui sa vanemaks saad, kas sina oled siis Timoteose sarnane ustav Jumala teenija?