VAATA, milline kohutav sündmus! Jeesus tapetakse. Ta on posti külge pandud. Tema kätest ja jalgadest on naelad läbi löödud. Mispärast Jeesusele niiviisi tehakse?

Sellepärast, et mõned vihkavad Jeesust. Kas sa tead, kes need on? Üks neist on kuri ingel Kurat-Saatan. Tema on see, kes suutis teha nii, et Aadam ja Eeva ei kuulanud enam Jehoova sõna. Ja Saatan on see, kes pani Jeesuse vaenlased seda hirmsat kuritegu tegema.

Isegi enne seda, kui Jeesus siia postile naelutatakse, teevad vaenlased talle palju kurja. Kas sa mäletad, kuidas nad tulid Ketsemani aeda ja ta ära viisid? Kes need vaenlased olid? Jah, need olid religioonijuhid. Vaatame, mis seejärel juhtub.

Sel ajal kui religioonijuhid Jeesuse kinni võtavad, põgenevad tema apostlid ära. Apostlid jätavad Jeesuse tema vaenlastega üksi, sest nad löövad kartma. Apostlid Peetrus ja Johannes ei lähe aga väga kaugele. Nad käivad natukese maa tagant Jeesuse järel, et näha, mis temaga juhtub.

Preestrid viivad Jeesuse ühe vana mehe Annase juurde, kes oli varem ülempreester. Rahvahulk ei jää siia kauaks. Pärast seda viivad nad Jeesuse Kaifase, praeguse ülempreestri majja. Paljud religioonijuhid on tema majja kogunenud.

Siin, Kaifase majas, kuulatakse Jeesus üle. Kohale tuuakse inimesed, kes Jeesuse kohta valet räägivad. Kõik religioonijuhid ütlevad: „Jeesus tuleb surmata.” Siis sülitavad nad talle näkku ja peksavad teda rusikatega.

Nende sündmuste ajal on Peetrus väljas hoovis. Kuna öö on külm, teevad inimesed lõkke. Kui nad endid tule ääres soojendavad, vaatab üks teenijatüdruk Peetrust ja ütleb: „Ka see mees oli Jeesusega.”

„Ei, ma ei olnud!” vastab Peetrus.

Kolm korda ütlevad inimesed Peetrusele, et ta oli koos Jeesusega. Aga iga kord ütleb Peetrus, et see pole tõsi. Kui Peetrus seda kolmandat korda ütleb, pöördub Jeesus ümber ja vaatab talle otsa. Peetrus on väga kurb, et ta on valetanud, sellepärast läheb ta eemale ja hakkab nutma.

Reede hommikul päikesetõusu ajal viivad preestrid Jeesuse suurde koosolekupaika, süneedriumi saali. Siin arutavad nad, mida Jeesusega teha. Nad viivad ta Pontius Pilaatuse, Juudea maavalitseja ette.

„Ta on halb inimene,” ütlevad preestrid Pilaatusele. „Ta tuleb ära tappa.” Peale seda, kui Pilaatus on Jeesusele mõned küsimused esitanud, ütleb ta: „Ma ei leia, et ta oleks süüdi.” Siis saadab Pilaatus Jeesuse Heroodes Antipase juurde. Heroodes on Galilea valitseja, aga praegu on ta Jeruusalemmas. Ka Heroodes saab aru, et Jeesus pole midagi halba teinud, sellepärast saadab ta Jeesuse Pilaatuse juurde tagasi.

Pilaatus tahab Jeesust vabaks lasta. Jeesuse vaenlased aga tahavad, et teine vang tema asemel vabaks lastaks. See mees on röövel Barabas. On umbes keskpäev, kui Pilaatus Jeesuse välja toob. Ta ütleb rahvale: „Vaadake, teie kuningas!” Kuid ülempreestrid karjuvad: „Viige ta minema! Tapke ta! Tapke ta!” Niisiis laseb Pilaatus Barabase vabaks ja Jeesus viiakse ära, et teda surmata.

Varsti pärast reede lõunat naelutatakse Jeesus postile. Mõlemal pool Jeesust on kurjategijad, kes samuti postil surmatakse, kuid sa ei näe neid pildil. Veidi enne Jeesuse surma ütleb üks kurjategijatest talle: „Mõtle minu peale, kui sa oma kuningriiki tuled.” Jeesus vastab: „Ma tõotan sulle, et sa oled koos minuga Paradiisis.”

Kas pole see imetore tõotus? Kas sa tead, mis paradiisist Jeesus räägib? Kus oli see paradiis, mille Jumal alguses lõi? Jah, see oli maa peal. Ja kui Jeesus kuningana taevas valitseb, äratab ta selle mehe ellu tagasi, et ta võiks tunda rõõmu uuest Paradiisist maa peal. Kas ei peaks see meid õnnelikuks tegema?