Ingel Gabriel saadeti kena noore naise Maarja juurde. Ingel ütles, et Maarjale sünnib laps, kes hakkab igavesti kuningana valitsema. Laps, kelle nimi oli Jeesus, sündis laudas, ja karjased tulid sinna teda vaatama. Hiljem juhatas üks täht Idamaa mehed selle väikese lapse juurde. Me saame teada, kes pani nad seda tähte nägema ja kuidas Jeesus tapmiskatse eest päästeti.

Seejärel loeme sellest, kuidas 12-aastane Jeesus kõneles templis õpetajatega. Kaheksateist aastat hiljem Jeesus ristiti, ja siis alustas ta Kuningriigi kuulutus- ja õpetamistööd, mida Jumal saatis ta maa peale tegema. Jeesus valis välja 12 meest, kes abistasid teda tema töös, ja ta tegi nad oma apostliteks.

Jeesus tegi ka palju imetegusid. Ta toitis tuhandeid inimesi ainult mõne väikese kala ja leivaga. Ta tegi haigeid terveks ja äratas isegi surnuid üles. Lõpuks saame teada, mis kõik Jeesusega tema elu viimasel päeval juhtus ja kuidas ta tapeti. Jeesus kuulutas umbes kolm ja pool aastat ning seega räägitakse KUUENDAS osas natuke rohkem kui 34 aasta pikkusest ajaperioodist.