VAATA, kuidas siin töö käib! Iisraellased ehitavad usinalt Jeruusalemma müüre. Kui kuningas Nebukadnetsar 152 aastat tagasi Jeruusalemma hävitas, lõhkus ta müürid maha ja põletas linnaväravad. Iisraellased ei ehitanud kohe pärast Babülonist tagasijõudmist Jeruusalemma müüre üles.

Mis sa arvad, kuidas võisid need inimesed end tunda kõikide nende aastate jooksul, mil nad müürideta linnas elasid? Nad ei tundnud end kaitstult. Nende vaenlased oleksid võinud ilma vaevata linna tungida ja neid rünnata. Kuid nüüd aitab see mees, kelle nimi on Nehemja, rahval lõpuks müürid uuesti üles ehitada. Kas sa tead, kes Nehemja on?

Nehemja on iisraellane, kes tuleb Suusa linnast, kus Mordokai ja Ester elavad. Kuna Nehemja töötas kuninga palees, võis ta Mordokai ja kuninganna Estri hea sõber olla. Kuid Piibel ei ütle, et Nehemja oli Estri mehe, kuningas Ahasverose teenistuses. Ta oli järgmise kuninga Artahsasta teenistuses.

Tuleta meelde, et Artahsasta on see hea kuningas, kes andis Esrale palju raha Jeruusalemmas asuva Jehoova templi kordaseadmiseks. Kuid Esra ei ehitanud lagunenud linnamüüre üles. Vaatame, kuidas see juhtus, et Nehemja selle töö ära tegi.

On möödunud 13 aastat ajast, mil Artahsasta andis Esrale raha, et tempel korda seada. Nehemja on praegu kuningas Artahsasta joogikallajate ülem. See tähendab, et ta kallab kuningale veini ja kannab hoolt selle eest, et keegi kuningat mürgitada ei püüaks. See on väga tähtis töö.

Ühel päeval tulevad Nehemja vend Hanani ja mõned teised mehed talle Iisraelimaalt külla. Nad räägivad talle iisraellaste raskest olukorrast ja sellest, et Jeruusalemma müürid on ikka veel lagunenud. See teeb Nehemja väga kurvaks, ja ta palub selle asja pärast Jehoovat.

Ühel päeval märkab kuningas, et Nehemja on kurb, ja ta küsib temalt: „Miks sa nii kurb oled?” Nehemja jutustab talle, et teda kurvastab Jeruusalemma halb olukord ja see, et linna müürid on ikka veel varemetes. Siis küsib kuningas: „Mida sa soovid?”

„Luba mul Jeruusalemma minna, et ma võiksin selle müürid uuesti üles ehitada,” palub Nehemja. Kuningas Artahsasta on väga lahke. Ta lubab Nehemjal minna ja aitab tal ehitustööde jaoks puitu muretseda. Varsti pärast Jeruusalemma saabumist räägib Nehemja iisraellastele oma plaanidest. Neile meeldivad tema plaanid ja nad ütlevad: „Hakakem ehitama.”

Kui nüüd iisraellaste vaenlased näevad, kuidas müürid kerkivad, ütlevad nad: „Lähme ja tapame nad ning peatame ehitustöö.” Kuid Nehemja saab sellest teada ja annab töömeestele mõõgad ja piigid. Ta ütleb neile: „Ärge kartke oma vaenlasi. Võidelge oma vendade, laste, naiste ja kodude eest!”

Inimesed on väga vaprad. Öösel ja päeval hoiavad nad oma relvad käepärast ja jätkavad ehitamist. Vaid 52 päevaga saab müür valmis. Nüüd võivad iisraellased end linnas kaitstult tunda. Nehemja ja Esra õpetavad rahvale Jumala seadusi ning inimesed on õnnelikud.

Kuid siiski pole iisraellaste olukord enam samasugune kui enne Babüloni vangiminekut. Nüüd valitseb iisraellasi Pärsia kuningas ja nad peavad teda teenima. Kuid Jehoova on tõotanud, et ta saadab rahvale uue kuninga ja et see kuningas toob neile rahu. Kes see kuningas on? Kuidas toob ta maa peale rahu? Möödub umbes 450 aastat, enne kui sellest rohkem teada saadakse. Siis sünnib üks väga tähtis laps. Kuid see on juba teine lugu.