PEALE seda, kui Taavet hakkab Jeruusalemmas valitsema, aitab Jehoova tema sõjaväel mitmeid vaenlasi võita. Jehoova oli lubanud Kaananimaa iisraellastele anda. Ja Jehoova abiga saab nüüd lõpuks kogu maa, mis neile lubatud oli, nende kätte.

Taavet on hea valitseja. Ta armastab Jehoovat. Esimene asi, mida ta peale Jeruusalemma vallutamist teeb, on see, et ta toob Jehoova seaduselaeka sinna. Ta tahab ehitada templi, kuhu laegas panna.

Kui Taavet saab vanemaks, teeb ta ühe suure vea. Ta teab, et on vale võtta seda, mis on kellegi teise oma. Kuid ühel õhtul, kui ta oma palee katusel on, vaatab ta alla ja näeb väga ilusat naist. Naise nimi on Batseba, ja tema abikaasa on üks Taaveti sõjameestest, nimega Uurija.

Taavet tahab Batsebat nii väga endale saada, et laseb ta oma paleesse tuua. Tema mees on sellel ajal sõjas. Taavet magab Batsebaga, ja hiljem saab Batseba teada, et ta ootab last. Taavet on väga mures ja saadab sõna oma väepealikule Joabile, et too paneks Uurija kõige suurema võitluse keskele, kus Uurija surma saaks. Kui Uurija on surnud, abiellub Taavet Batsebaga.

Jehoova on Taaveti peale väga vihane. Sellepärast saadab ta oma sulase Naatani talle tema patust teatama. Sa võid näha Naatanit Taavetiga rääkimas. Taavet kahetseb väga oma tegu, ja sellepärast jätab Jehoova ta ellu. Aga Jehoova ütleb: „Kuna sa oled selliseid halbu tegusid teinud, on sinu kojas palju hädasid.” Ja milliseid hädasid küll Taavetil oli!

Kõigepealt sureb Batseba poeg. Seejärel teeb Taaveti esmasündinud poeg Amnon nii, et ta jääb oma õe Taamariga kahekesi, ja siis sunnib teda endaga magama. Taaveti poeg Absalom on selle peale nii vihane, et tapab Amnoni. Hiljem meelitab Absalom enda poole palju inimesi ja laseb ennast kuningaks tõsta. Lõpuks võidab Taavet sõja Absalomi vastu ja Absalom tapetakse. Taavetil on tõesti palju hädasid.

Vahepeal sünnib Batsebale poeg, kelle nimeks pannakse Saalomon. Kui Taavet on vana ja haige, püüab tema poeg Adonija ennast kuningaks tõsta. Siis käsib Taavet preester Saadokil Saalomoni pea peale õli valada, et näidata, et Saalomon saab kuningaks. Varsti pärast seda sureb Taavet 70 aasta vanuselt. Ta valitses 40 aastat, aga nüüd on Saalomon Iisraeli kuningas.