MÖÖDAS on rohkem kui 10 aastat ajast, mil kuningas Nebukadnetsar viis kõik õpetatumad iisraellased Babüloni. Ja vaata, mis nüüd juhtub! Jeruusalemm põleb. Ja iisraellased, kes pole tapetud, viiakse vangidena Babüloni.

Tuleta meelde, et Jehoova prohvetid hoiatasid, et nii juhtub, kui rahvas oma halvalt teelt ei pöördu. Kuid iisraellased ei kuulanud prohveteid. Jehoova kummardamise asemel jätkasid nad ebajumalate kummardamist. Seega on rahvas karistuse ära teeninud. Me teame seda, sest Jumala prohvet Hesekiel räägib meile sellest, mida halba iisraellased tegid.

Kas sa tead, kes Hesekiel on? Ta on üks neist noormeestest, kelle Nebukadnetsar rohkem kui 10 aastat enne seda Jeruusalemma suurt hävitamist Babüloni viis. Ka Taaniel ja tema kolm sõpra, Sadrak, Meesak ja Abednego, viidi samal ajal Babüloni.

Sellel ajal kui Hesekiel on ikka veel Babülonis, näitab Jehoova talle, mida halba tehakse Jeruusalemma templis. Jehoova teeb seda ime kaudu. Hesekiel on tegelikult ikka veel Babülonis, kuid Jehoova laseb tal näha kõike, mis templis tehakse. Ja see, mida Hesekiel näeb, on kohutav!

„Vaata, milliseid vastikuid asju need inimesed siin templis teevad,” ütleb Jehoova Hesekielile. „Vaata seinu, mis on täis madude ja teiste loomade pilte. Ja vaata iisraellasi, kes neid kummardavad!” Hesekiel näeb seda kõike, ja ta kirjutab üles, mis seal toimub.

„Kas sa näed, mida Iisraeli juhid salaja teevad?” küsib Jehoova Hesekielilt. Jah, ta näeb ka seda. Seal on 70 meest, ja nad kõik kummardavad ebajumalaid. Nad ütlevad: „Jehoova ei näe meid. Ta on maa maha jätnud.”

Siis näitab Jehoova Hesekielile mõningaid naisi templi põhjavärava juures. Nad istuvad ja kummardavad ebajumal Tammust. Ja vaata neid mehi Jehoova templi sissekäigu juures! Seal on umbes 25 meest. Hesekiel näeb neid. Nad kummardavad ida poole, päikese ette.

„Need inimesed ei austa mind,” ütleb Jehoova. „Nad mitte ainult ei tee kurja, vaid tulevad seda otse minu templisse tegema!” Sellepärast tõotab Jehoova: „Nad saavad tunda minu viha. Ja mul pole neist kahju, kui nad hävitatakse.”

Vaid kolm aastat pärast seda, kui Jehoova Hesekielile neid asju näitab, hakkavad iisraellased kuningas Nebukadnetsari vastu mässama. Sellepärast asub kuningas nende vastu võitlema. Pooleteise aasta pärast murravad babüloonlased Jeruusalemma müüridest läbi ja põletavad linna maatasa. Enamik inimesi tapetakse või viiakse vangidena Babüloni.

Miks laseb Jehoova sellel hirmsal hävitusel iisraellasi tabada? Sellepärast, et nad pole kuulanud Jehoovat ega täitnud Tema seadusi. See näitab, kui tähtis on alati teha seda, mida Jumal ütleb.

Alguses lubatakse vähestel inimestel Iisraelimaale jääda. Kuningas Nebukadnetsar paneb juudi nimega Gedalja neile ülevaatajaks. Kuid siis tapavad iisraellased Gedalja. Nüüd kardavad iisraellased, et babüloonlased tulevad ja hävitavad nad kõik selle halva teo pärast. Sellepärast sunnivad nad Jeremijat endaga kaasa tulema ja põgenevad Egiptusesse.

Nii jääb Iisraelimaa täiesti inimtühjaks. Seitsmekümne aasta jooksul ei ela seal keegi. Maa on täiesti tühi. Kuid Jehoova tõotab, et 70 aasta pärast toob ta oma rahva sellele maale tagasi. Aga mis Jumala rahvaga vahepeal toimub, kui nad elavad Babülonis, kuhu nad on viidud? Vaatame järele.